Paweł Zawartka, adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej (numer wpisu KRA/Adw/3521).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii, które ukończył broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską dotyczącą specjalistycznych zagadnień z prawa karnego materialnego. Również z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zamówień publicznych.

Od 2014 roku jest społecznie zaangażowany w działalność Fundacji, w której zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym.

 

Specjalizacje: obsługa prawna przedsiębiorców, w tym dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, ochrona danych osobowych, ochrona dóbr osobistych.