Paweł Zawartka, adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej (numer wpisu KRA/Adw/3521). Kancelaria adwokacka Kraków, ul. Mogilska 58/9.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii. Studia ukończył broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską dotyczącą specjalistycznych zagadnień z prawa karnego materialnego. Również z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zamówień publicznych.

Od 2014 roku jest społecznie zaangażowany w działalność Fundacji ENTROPIA, w której zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców pod kątem wdrażania RODO.

W kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym. W ramach swoich aktywności zawodowych zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym w dochodzeniu roszczeń i obrony przed roszczeniami, ochroną danych osobowych oraz ochroną dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sprawach kredytów frankowych.

https://www.linkedin.com/in/zawartka