Michał Śmigiel, adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej (numer wpisu: KRA/Adw/3293). Kancelaria adwokacka Kraków ul. Mogilska 58/9.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską na temat dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Oklejaka, obronił z wynikiem bardzo dobrym, a same studia zakończył z wyróżnieniem.

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, w szczególności zajmuje się dochodzeniem roszczeń na drodze przedprocesowej, procesowej oraz egzekucyjnej, także obroną przed roszczeniami kierowanymi przez podmioty trzecie również na etapie przedprocesowym, procesowym i egzekucyjnym, przygotowywaniem różnego rodzaju umów, zagadnieniami związanymi z ochroną własności, zniesieniem współwłasności (podziałem majątku), stwierdzeniem zasiedzenia, ustanawianiem służebności, ochroną dóbr osobistych, sprawami spadkowymi, rodzinnymi. Ponadto zajmuje się sprawami karnymi, tj.  zarówno obroną w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, jak też pomocą pokrzywdzonym czynami zabronionymi. Wreszcie zajmuje się także postępowaniami administracyjnymi, w szczególności związanymi z procesem inwestycyjnym (uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę).

W kancelarii adwokat Michał Śmigiel jest liderem w zakresie sporów kredytobiorców w sporach tzw. frankowych. Reprezentuje Klientów w sprawach kredytów frankowych.

Stale też poszerza swoją wiedzę i kręgi zainteresowań, co jest niezbędne przy wykonywaniu zawodu adwokata.