Wygrana z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym!

wygrana z krakowskim bankiem spółdzielczym

Miło nam poinformować, że dla naszych klientów uzyskaliśmy w dniu 7 lutego 2022 roku korzystny wyrok w sprawie przeciwko Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Skawinie. Co najważniejsze – wyrok jest prawomocny i nie przysługuje od niego skarga kasacyjna. Rozstrzygnięcie to kończy zatem wieloletni spór, który swoje początki miał już w 2016 roku.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział II Cywilny-Odwoławczy pod sygnaturą akt: II Ca 1716/21. Sprawę z ramienia kancelarii prowadził adwokat Paweł Zawartka.

Początkowo kredytobiorcy sami skonstruowali pozew i wystąpili z roszczeniami przeciwko bankowi. Po 5 latach procesu, wielu rozprawach, opinii biegłego, sprawa zakończyła się całkowitą przegraną – oddaleniem powództwa i zasądzeniem wysokich kosztów postępowania na rzecz banku.

Do kancelarii kredytobiorcy zwrócili się dopiero po uzyskaniu uzasadnienia niekorzystnego dla siebie wyroku. Prawnicy specjalizujący się w sporach z bankami przeanalizowali obszerny materiał dowodowy oraz zapoznali się z pisemnym uzasadnieniem. Okazało się, że Sąd Rejonowy popełnił szereg błędów oceniając umowę. Nie zwrócił w ogóle uwagi na okoliczności przemawiające za nieważnością umowy. Stało się to pomimo, że przepisy prawa materialnego Sąd powinien brać pod uwagę z urzędu. To pokazuje, że – tak jak pisaliśmy ostatnio – w sporze z bankiem nie można liczyć na łatwą wygraną. W tym artykule wyjaśniliśmy, dlaczego warto mieć adwokata do walki z bankiem.

Po wyłapaniu wszystkich błędów adwokat Paweł Zawartka, prawnik specjalizujący się w sporach z bankami, przystąpił do przygotowania apelacji. Sformułował konkretne zarzuty, w których podkreślił nieprawidłowości wyroku. Apelacja liczyła ostatecznie 16 stron merytorycznych argumentów. Skonkretyzowane zostało również roszczenie kredytobiorców. W apelacji położono nacisk na argumenty przemawiające za nieważnością umowy. W umowie będącej przedmiotem sporu dało się znaleźć uchybienia analogiczne jak w umowach tzw. kredytów frankowych.

Sąd Okręgowy wyznaczył rozprawę w przeciągu zaledwie 6 miesięcy od dnia wpływu apelacji – po wysłuchaniu ustnych stanowisk stron, w dniu 7 lutego 2022 roku, wydał wyrok w którym zmienił zaskarżone orzeczenie na korzyść kredytobiorców. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy podzielił argumenty adwokata specjalizującego się w sprawach przeciwko bankom.

***

KANCELARIA W SPORZE Z BANKIEM. WAŻNA DLA KLIENTÓW WYGRANA Z KRAKOWSKIM BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM. SPECJALIŚCI W SPRAWACH BANKOWYCH. POMOC W SPRAWACH O NIEZAPŁACONY KREDYT. REPREZENTACJA KREDYTOBIORCÓW W SPORACH Z BANKAMI. PRAWNIK NIESPŁACONY KREDYT. PRAWNIK DO SPRAWY O KREDYT.

Pomagamy na każdym etapie sporu z bankiem:

 • porady prawne w sprawach kredytów
 • analiza umów kredytowych
 • wezwanie banku do zapłaty
 • przygotowanie pozwu przeciwko bankowi
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji
 • skarga kasacyjna w sprawie o kredyt

Kancelaria frankowa z siedzibą w Krakowie świadczy usługi dla Klientów w całej Polsce: Radom, Pruszków, Kielce, Warszawa, Opole, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Szczecin.

Adwokat frankowicze. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu kredytów frankowych. Pomoc prawną w sporze z bankami świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

SZYBKI KONTAKT MOŻLIWY JEST PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.