ubezpieczenie na życie z UFK

Ubezpieczenie na życie z UFK

Umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym są powszechnie stosowane na polskim rynku. Okoliczność ta sama w sobie nie powoduje jednak, że tego typu umowy są ważne. Sąd Najwyższy, w postanowieniu wydanym w sprawie…


STRATA NA POLISOLOKACIE CO ROBIĆ

Straciłem na polisolokacie co robić?

Wyjaśnialiśmy ostatnio czym tak na prawdę są polisolokaty. Tłumaczyliśmy również jak odzyskać bezprawnie pobieraną przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłaty likwidacyjne. Co jednak w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie tylko zatrzymał opłatę likwidacyjną, ale ostatecznie wypłacił jeszcze mniej…


skarga kasacyjna w sprawie frankowej

Skarga kasacyjna w sprawie frankowej

Pomimo wielu medialnych informacji o sukcesach frankowiczów w procesach przeciwko bankom, należy mieć świadomość, że kredytobiorcom nie zawsze udaje się wygrać przed sądem drugiej instancji. Jak wspomnieliśmy w poprzednich artykułach sprawa frankowa zazwyczaj nie kończy…