ZAKRES USŁUG

zakres usług dla

PRZEDSIĘBIORCÓW

Zespół prawników kancelarii zapewnia kompleksową obsługę prawą przedsiębiorców (w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółek prawa handlowego).

W skład oferowanych usług wchodzą w szczególności:

bieżąca obsługa prawna
dochodzenie roszczeń
OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI
Postępowania przed KRS
LIKWIDACJA I POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE
RODO
- ochrona danych osobowych
zakres usług dla

OSÓB FIZYCZNYCH

Niezależnie od usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, prawnicy kancelarii pomagają także Klientom indywidualnym.

W skład oferowanych usług wchodzą w szczególności:

spory bankowe

ze szczególnym uwzględnieniem kredytów tzw. frankowych

dochodzenie roszczeń
postępowania karnE

zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych jak i obrońca oskarżonych