DLA OSÓB FIZYCZNYCH

zakres usług dla

OSÓB FIZYCZNYCH

Niezależnie od usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, prawnicy kancelarii pomagają także Klientom indywidualnym.

W skład oferowanych usług wchodzą w szczególności:

spory bankowe

ze szczególnym uwzględnieniem kredytów tzw. frankowych

dochodzenie roszczeń
postępowania karnE

zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych jak i obrońca oskarżonych