Wygrana z Millennium

wygrana z Millennium

Wygrana z Millennium!

Miło nam poinformować, że w dniu 30 września 2021 roku dla klientów kancelarii uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko bankowi Millennium.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział II Cywilny pod sygnaturą akt: II C 186/20. Sędzią referentem była SSO Barbara Pyz-Kędzierska. Sprawę z ramienia kancelarii prowadzili adwokat Michał Śmigiel oraz adwokat Paweł Zawartka.

Pełna wygrana z Millennium

Sąd w całości uwzględnił powództwo i w wyroku:

1. ustalił, że umowa jest nieważna,

2. zasądził od banku Millennium na rzecz kredytobiorców kwotę 89.138,51 zł + odsetki liczone od 13 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty,

3. zasądził od banku Millennium na rzecz kredytobiorców kwotę 6.417 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd w sposób prawidłowy uznał, że strony umowy kredytowej nie umówiły się co do głównego świadczenia. W umowie występowały niedookreślone klauzule, które dawały bankowi możliwość dowolnego kształtowania roszczenia.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Kontakt możliwy jest m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    wygrana z millennium