WYGRANA z PKO BP

wygrana z PKO BP

Wygrana z PKO BP! Umowa własny kąt hipoteczny z 2008 roku nieważna!

Miło nam poinformować, że w dniu 4 kwietnia 2022 roku dla klientów kancelarii uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko bankowi PKO BP.

Sprawa toczyła się ostatecznie przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt: I ACa 441/20. Sędzią referentem była SSA Lucyna Morys-Magiera. Sprawę z ramienia kancelarii prowadzili adwokat Michał Śmigiel oraz adwokat Paweł Zawartka.

Umowa własny kąt hipoteczny z 2008 roku nieważna!

Historię sporu kredytobiorców opisaliśmy bliżej w tym artykule: https://maszprawo.edu.pl/historia-sporu-kredytobiorcow-z-bankiem-pko-bp/.

Postępowanie nie było proste, ale potwierdza że warto walczyć do końca. Sąd Okręgowy w Katowicach, w I instancji, uznał bowiem że umowa jest prawidłowa, w związku z czym oddalił powództwo i obciążył kredytobiorców kosztami postępowania (wyrok z 19 lutego 2020 roku, sygn. akt: I C 380/19). Wyrok był dla naszych klientów jak cios, który zachwiał ich wiarę w wymiar sprawiedliwości, szczególnie że uzasadnienie sądu nie było przekonywujące. Zamierzali oni zrezygnować z dalszej walki. Po wielu rozmowach podjęli oni jednak decyzję, że skoro wkroczyli na ścieżkę sądową z bankiem, to doprowadzą ją jednak do końca.

5 maja 2020 roku zespół kancelarii wysłał przygotowaną wcześniej apelację zaskarżając wyrok Sądu Okręgowego w całości i domagając się jego zmiany. Byliśmy przekonaniu o słuszności wywiedzionego roszczenia. Wyrok Sądu Okręgowego zawierał uchybienia zarówno w zakresie stosowania i wykładni prawa materialnego, jaki i błędy w zakresie ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Apelacja liczyła 52 strony argumentacji przemawiającej za koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku.

W międzyczasie pojawiła się kwestia uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego (pisaliśmy o niej w tym wpisie). Z tego powodu, na mocy postanowienia z 21 czerwca 2021 roku, Sąd Apelacyjny z urzędu zawiesił postępowanie. W niedługim czasie później, w związku z przedłużającą się procedurą przed SN postępowanie zostało podjęte (z tego powodu pisaliśmy, że nie warto czekać na uchwałę SN).

W końcu Sąd Apelacyjny wyznaczył rozprawę i w dniu 4 kwietnia 2022 roku wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwoty: 157 900,48 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych i 48/100) oraz 10 020 CHF (dziesięć tysięcy dwadzieścia franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 3 maja 2019 r. do dnia 28 marca 2022 r.

U podstaw wyroku Sądu Apelacyjnego legła konstatacja o abuzywności stosowanych przez pozwany bank klauzul przeliczeniowych. Sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy.

Wydając wyrok Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank w toku postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Obecnie pomagamy kredytobiorcom rozliczyć się z bankiem, aby zakończyć ostatecznie umowy własny kąt hipoteczny.

*****

Współtworzący bloga adwokaci reprezentują klientów w sporach sądowych o zapłatę.

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem Pawłem Zawartką lub adwokatem Michałem Śmiglem, którzy udzielą profesjonalnej porady i pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.