Sprawozdanie finansowe spółek obcokrajowców bez PESEL

sprawozdanie finansowe spółek bez PESEL

Trwa gorący okres sprawozdawczy. Elektroniczne sprawozdania ciągle sprawiają problemy. Pojawiają się pytania o to jak przygotować i podpisać sprawozdanie, ale również o to jak je złożyć. Nic dziwnego – to przecież prawdę rok, kiedy sprawozdania finansowe składamy w wersji elektronicznej (o tym pisaliśmy tutaj: https://maszprawo.edu.pl/jak-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok/). System też nie jest jeszcze doskonały. Często spotykamy się z błędami w zakresie np. nazw dokumentów. Ograniczony jest również rozmiar załączanych plików.

Sprawozdanie finansowe spółek obcokrajowców bez PESEL

Wobec powyższego nie dziwi, że w dalszym ciągu problemy mają również obcokrajowcy bez numerów PESEL zasiadający w zarządach spółek. Osoba bez numeru PESEL lub której numer PESEL nie został ujawniony w KRS napotyka dwojakiego rodzaju problemy.

Pierwszy z nich dotyczy w ogóle podpisania sprawozdania finansowego przez osobę bez numeru PESEL. Jak informuje strona FAQ Profilu Zaufanego obcokrajowiec co prawda może go założyć, ale musi w tym celu posiadać numer PESEL. Podobne ograniczenia istnieją z podpisem kwalifikowanym. Koło się zamyka.

Drugi natomiast wiąże się z niemożliwością podpisania zgłoszenia w systemie bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych do repozytorium. Oprócz powyższych ograniczeń dotyczących podpisu samego dokumentu sprawozdania, podsądny napotyka kolejny problem. Otóż aby złożyć dokumenty finansowe (tj. podpisać je) jego PESEL musi być ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku rozbieżności w zakresie numeru PESEL (w tym jego braku) zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane przez system.

Pomoc obcokrajowcom bez PESEL

Od zeszłego roku prawnicy kancelarii świadczą pomoc w zakresie składania sprawozdań w stosunku do spółek obcokrajowców bez numerów PESEL. Opracowany został system pozwalający Klientom wykonać obowiązki sprawozdawcze, o którym pisaliśmy szerzej w tym artykule: https://maszprawo.edu.pl/jak-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok/.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów – obcokrajowców bez PESEL – prawnicy kancelarii przygotowują odpowiednie oświadczenia, które pozwalają pominąć powyższe ograniczenia. Jako pełnomocnicy składają za Klientów bez numerów PESEL sprawozdania finansowe.

Współtworzący bloga adwokaci reprezentują w tym zakresie Klientów z całej Polski.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.