adwokat kredyt darmowy

sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Czym jest sankcja kredytu darmowego? Jak wskazuje nazwa – istotą sankcji kredytu darmowego jest to, że kredytobiorca, gdy zajdą określone w ustawie przesłanki, obowiązany jest zwrócić jedynie kwotę kredytu bez należnych kredytodawcy kosztów i odsetek kapitałowych