adwokat nieważność umowy ubezpieczenia na życie

ubezpieczenie na życie z UFK

Ubezpieczenie na życie z UFK

Umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym są powszechnie stosowane na polskim rynku. Okoliczność ta sama w sobie nie powoduje jednak, że tego typu umowy są ważne. Sąd Najwyższy, w postanowieniu wydanym w sprawie…