nieważna polisolokata


polisolokaty

Wyjaśniamy czym są polisolokaty

W ostatnim czasie w naszej kancelarii coraz więcej jest spraw dotyczących umów o tzw. polisolokaty tj. umów ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie zawieranych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej: UFK). Pierwsze postępowania sądowe dotyczące ww….