odszkodowanie za SPAM

odszkodowanie za SPAM

Odszkodowanie za SPAM

SPAM to niechciana, niezamówiona informacja handlowa wysłana drogą elektroniczną. Przybiera on formę reklamy w jakiejkolwiek postaci – promowania produktu, czy zaproszenia do zawarcia umowy. UOKIK wyjaśnia, że SPAM należy rozumieć szerzej – jako informację przesłaną…