W SPRAWIE CYWILNEJ

odszkodowanie za SPAM

Odszkodowanie za SPAM

SPAM to niechciana, niezamówiona informacja handlowa wysłana drogą elektroniczną. Przybiera on formę reklamy w jakiejkolwiek postaci – promowania produktu, czy zaproszenia do zawarcia umowy. UOKIK wyjaśnia, że SPAM należy rozumieć szerzej – jako informację przesłaną…


kto płaci za rozgraniczenie

Kto płaci za rozgraniczenie?

W sieci można znaleźć dużo artykułów na temat zasad podziału kosztów postępowania rozgraniczeniowego. W większości tych publikacji przedstawia się jako powszechnie obowiązującą zasadę, że koszty rozgraniczenia ponoszą wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomości, a nie tylko ci,…