16 lutego 2023 roku opinia TSUE w sprawie korzystania z kapitału