co powinien zawierać pozew frankowy

pozew frankowy

Pozew frankowy

Na kanwie ostatnich doniesień medialnych, a także z utrzymującym się – wysokim – kursem CHF, wielu kredytobiorców zastanawia się, czy złożyć tzw. pozew frankowy. W rzeczywistości chodzi o pozew dotyczący umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej…