Pozew frankowy

pozew frankowy
pozew frankowy

Na kanwie ostatnich doniesień medialnych, a także z utrzymującym się – wysokim – kursem CHF, wielu kredytobiorców zastanawia się, czy złożyć tzw. pozew frankowy. W rzeczywistości chodzi o pozew dotyczący umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej kursem franka szwajcarskiego.

W tym artykule wyjaśniamy co to jest pozew frankowy oraz czego mogą domagać się frankowicze w pozwie frankowym przeciwko bankowi.

Co to jest pozew frankowy

Pozew frankowy w zależności o banku i podpisanej umowy może przybrać różną formą. Niewątpliwie na jego ostateczny kształt ma wpływ również stanowisko kredytobiorcy. Pozew jest pismem inicjującym postępowanie sądowe – wyznacza on kierunek, w którym Sąd będzie badał sprawę.

Pozew musi spełniać określone w przepisach wymogi formalne. Są to elementy, które pozew musi zawierać, aby sprawie można było nadać bieg. Chodzi mianowicie o:

 1. prawidłowe oznaczenie sądu, do którego skierowany zostanie pozew frankowy (my rekomendujemy tzw. wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie),
 2. oznaczenie stron (tzn. podanie: imion, nazwisk, adresów i numerów PESEL kredytobiorców oraz nazwy i adresu pozwanego banku),
 3. dokładne określenie żądania pozwu (jest to istotny element, który determinuje przebieg procesu, o czym szerzej napiszemy w dalszej części artykułu),
 4. wyliczenie wartości przedmiotu sporu (może być ona wyższa, kiedy kredytobiorca oprócz zapłaty domaga się również ustalenia nieważności umowy),
 5. podanie daty wymagalności roszczenia (najczęściej pierwszy dzień po upływie terminu zakreślonego w przygotowanym wcześniej wezwaniu banku do zapłaty),
 6. wyjaśnienie, czy podjęto próbę pozasądowego rozwiązania sporu (w tym zakresie wystarczy napisać, czy było wystosowane do banku wezwanie do zapłaty),
 7. wniesienie opłaty od pozwu (w sprawach frankowych ustawodawca przewidział preferencyjną, niższą opłatę od pozwu, o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów),
 8. uzasadnienie swojego stanowiska (pomimo korzystnej obecnie dla kredytobiorców linii orzeczniczej nie można poprzestać na sformułowaniu właściwego żądania – należy je uzasadnić i przedstawić argumenty na poparcie swojego stanowiska).

Oprócz tego pozew frankowy może zawierać np. wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Czego można domagać się w pozwie frankowym

Tak jak napisaliśmy powyżej – dokładne i poprawne określenie żądania jest najbardziej istotnym elementem pozwu frankowego. To ten element decyduje o przebiegu całego postępowania i możliwości uzyskania korzystnego wyroku. Pisaliśmy już o tym, czego można domagać się w sprawie frankowej. Przypominając warto zwrócić uwagę na poniższe.

Najdalej idącym, a przez to najbardziej korzystnym jest żądanie ustalenia nieważności całej umowy kredytowej. Nieważność umowy łączy się z koniecznością rozliczenia stron umowy kredytowej – wszelkie świadczenia, które zostały na podstawie takiej umowy wypłacone są nienależne i podlegają zwrotowi. Obecnie Sądy stoją na stanowisku, zgodnie z którym kredytobiorca powinien zwrócić bankowi wypłacony kapitał kredytu. Można tę sytuację porównać do tzw. sankcji kredytu darmowego. Ustalanie nieważności umowy jest obecnie najczęstszym rozwiązaniem wybieranym przez naszych klientów – taka jest również obecnie tendencja w Sądach, czego przykładem niech będzie niedawno uzyskany przez naszą kancelarię korzystny wyrok dla kredytobiorców w sporze z PKO.

Mniej korzystnym rozwiązaniem jest żądanie tzw. odfrankowienia umowy. Sądy odchodzą obecnie od tego rozwiązania na rzecz unieważniania umów. W takim przypadku umowa pozostaje ważna, jednak nie obowiązują w niej klauzule przeliczeniowe. Kredyt pozostaje oprocentowany zgodnie z LIBOR (SARON). W konsekwencji takiego rozstrzygnięcia powstają nadpłaty, których domagać może się kredytobiorca.

Konkretne rozwiązanie co do konstrukcji pozwu frankowego zależy jednak od sytuacji kredytobiorcy. W naszej praktyce adwokackiej zawsze kierujemy się interesem klienta, dlatego przedstawienie rozwiązania dopasowanego do potrzeb Klienta możliwe jest po analizie umowy kredytowej. W tym celu przygotowaliśmy poniższy formularz kontaktowy w celu szybkiego kontaktu z adwokatami z kancelarii Śmigiel Zawartka Walkiewicz z Krakowa:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Warto wiedzieć, że nie ma jednego wzoru pozwu frankowego. Każda sprawa jest indywidualna. Samodzielny pozew frankowy nie jest dobrym rozwiązaniem – w sporze z bankiem warto skorzystać z pomocy adwokata. Adwokat kredyt frankowy Kraków.