czy bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?