Odpowiedź na pozew w sprawie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Odpowiedź na pozew w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału

W ostatnich dniach nasi klienci otrzymali pozew w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału. Pomimo uzyskania dla kredytobiorców korzystnych wyroków w sprawach przeciwko bankowi PKO i bankowi Millennium, a także pomimo że banki po przegranej w obu przypadkach wniosły skargi kasacyjne (zaś kancelaria imieniem kredytobiorców przygotowała stosowne odpowiedzi), to banki zdecydowały się pozwać swoich klientów.

Pozew o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Co ciekawe w obu przypadkach banki pozwały zarówno o zwrot kapitału kredytu (pomimo, że kapitał został w całości spłacony) oraz o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tego kapitału. Pierwsze roszczenie jest zupełnie niezasadne, albowiem kapitał został już spłacony. Drugie roszczenie jest na pewno ciekawsze, chociaż już na pierwszy rzut oka widać, że banki same nie wiedzą z jakiego tytułu takie wynagrodzenie miałoby im się należeć. Pisaliśmy zresztą o tym w artykule, w którym zastanawialiśmy się teoretycznie, czy bank ma w ogóle szansę na wygraną w takiej sprawie.

W obu przypadkach banki są reprezentowane przez renomowane kancelarie adwokackie. Sprawy nie są łatwe – pomimo, że banki nie wyjaśniają konkretnie na jakiej podstawie miałyby się należeć im jakiekolwiek roszczenia, to podają różne, hipotetycznie możliwe, podstawy prawne swojego roszczenia, a to w tym celu, żeby Sąd zasądził im dochodzone roszczenie.

Biorąc pod uwagę, że tego typu sprawy nie mają jeszcze ugruntowanej linii orzeczniczej i toczą się w różnych Sądach w całej Polsce (a nie głównie w Warszawie, jak sprawy z powództwa kredytobiorców), to należy przyłożyć dużą wagę do sporządzenia odpowiedzi na pozew. Nie wystarczy proste zakwestionowanie zasadności i wysokości roszczenia dochodzonego przez bank. Pisaliśmy już ostatnio dlaczego warto mieć adwokata w sporze z bankiem.

Odpowiedź na pozew w sprawie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Mając na uwadze powyższe należy podejść poważnie do przeanalizowania pozwu banku i przygotowania odpowiedzi. Szkopuł bowiem w tym, że w polskim porządku prawnym brak jest podstawy prawnej do kreowania roszczenia o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wręcz przeciwnie – uwzględnienie stanowiska banku stanowiłoby obejście przepisów. Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. akt: I ACa 635/19, oceniając roszczenie banku o zapłatę kwoty 46.822,38 zł wskazał, że „kwota ta w istocie stanowi odpowiednik odsetek kapitałowych obliczonych według stawki WIBOR, natomiast powodowi przysługiwałyby w tym względzie jedynie na podstawie art. 481 k.c. odsetki za opóźnienie od daty braku zwrotu świadczenia nienależnego w terminie wyznaczonym przez powoda. Uwzględnienie stanowiska powoda doprowadziłoby w istocie do sui generis „reaktywacji” nieważnej umowy kredytowej stron w zakresie oprocentowania, co pozostawałoby w sprzeczności z koniecznością zaniechania stosowania nieuczciwego warunku, który skutkował taką sankcją oraz zapobieżenia uzyskania przez kredytodawcę z tego tytułu korzyści. Wreszcie nie sposób w tym zakresie pominąć stanowiska, że brak jest podstaw do tego, by kredytobiorca w ramach rozliczenia nieważnej umowy na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu „płacił za korzystanie z pieniędzy”.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że w wypadku, gdy świadczenie polegające na uiszczeniu sumy pieniędzy spełnione zostało w wykonaniu nieważnej umowy przedmiotem żądania zwrotu świadczenia może być tylko suma otrzymanych pieniędzy.

Z drugiej strony brak jest podstaw by twierdzić, że kredytobiorcy mieli uzyskać jakiekolwiek wzbogacenie kosztem banku.

Uwzględnienie roszczenia banku byłoby przy tym sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz z prawem unijnym, w szczególności dyrektywą 93/13.

Oprócz powyższego istnieje szereg argumentów prawnych, które pozwalają skutecznie zwalczać twierdzenia banków.

Adwokat do sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

W nierównej walce z bankiem dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sporach frankowych. Posiadane przez nasz zespół doświadczenie umożliwia nam świadczyć obsługę prawną na wysokim poziomie. Zawsze służymy dla kredytobiorców wsparciem.

Szybki kontakt z adwokatami specjalizującymi się w sporach z bankami możliwy jest przez formularz kontaktowy:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.