czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?