CZY FRANKOWICZ BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ MOŻE WYGRAĆ Z BANKIEM?