Czy po unieważnieniu umowy bank będzie miał prawo dochodzenia roszczenia z tytułu korzystania przez kredytobiorcę z należącego do banku kapitału?