kiedy członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością