odpowiedź na wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku frankowego