Wniosek banku o wstrzymanie wykonalności korzystnego dla kredytobiorcy wyroku

wstrzymanie wykonalności wyroku frankowego

Jak pisałem ostatnio – uzyskanie prawomocnego wyroku w sprawie frankowej to często nie koniec sprawy. Banki bardzo często walczą z kredytobiorcami do końca. Występują więc o uzasadnienie korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądów II instancji. Niewątpliwie jest to tzw. zapowiedź skargi kasacyjnej.

Wniosek o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku

Jako, że wyrok Sądu Apelacyjnego jest od razu prawomocny banki po złożeniu wniosku o uzasadnienie składają również wnioski o wstrzymanie wykonalności lub skuteczności wyroku Sądu II instancji.

Zgodnie z art. 388 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego:

Jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Jeżeli apelację oddalono, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie także orzeczenia sądu pierwszej instancji.

Jak wynika z przytoczonego przepisu warunkiem wstrzymania wykonalności wyroku jest możliwość wyrządzenia bankowi niepowetowanej szkody wskutek wykonania orzeczenia. Ostatnio w prowadzonej przez nas sprawie bank po przegraniu sprawy złożył taki wniosek, argumentując że wykonanie korzystnego dla kredytobiorcy wyroku spowoduje m.in. utratę zabezpieczenia poprzez wykreślenie hipoteki. To z kolei miałoby doprowadzić do nieodwracalnych skutków i potencjalnego uniemożliwienia wyegzekwowania hipotetycznych roszczeń banku. Innymi słowy bank w zawoalowany sposób porównał kredytobiorcę do… bankstera, który z dnia na dzień miałby wyzbyć się majątku (w którym najczęściej mieszka) w celu pokrzywdzenia potencjalnego wierzyciela.

Jak się bronić po złożeniu przez bank wniosku o wstrzymanie skuteczności wyroku?

Nadmienić należy, że postanowienie Sądu w przedmiocie wstrzymania wykonalności jest niezaskarżalne. Rozstrzygnięcie wniosku będzie zatem rzutowało na najbliższe lata (postępowanie przed Sądem Najwyższym potrafi być długotrwałe). Dlatego tak ważne jest, aby możliwie szybko przygotować odpowiedź, żeby Sąd poznał stanowisko kredytobiorcy przed rozstrzygnięciem wniosku.

Po zapoznaniu się z wnioskiem banku niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowywania odpowiedzi na pismo banku. Złożyliśmy je już 3 dni po otrzymaniu stanowiska banku. Przedstawiliśmy Sądowi obszerną argumentację, która przemawiała za brakiem podstaw do uwzględnienia stanowiska banku. Podnosiliśmy, że skuteczność wyroku w zakresie, w jakim ustalona została nieważność umowy kredytu podpisanej przez strony, miałaby wywołać niepowetowaną szkodę pozwanego banku.

Argumentowaliśmy również, że kredytowana nieruchomość, zabezpieczona hipoteką, stanowi centrum życiowe kredytobiorców, więc wbrew insynuacjom banku wcale nie zamierzają jej obciążyć, ani nią rozporządzić.

Już kilka dni później mogliśmy przekazać Klientom informację o oddaleniu wniosku o wstrzymanie skuteczności wyroku. Wskutek tego bank przelał zasądzone kwoty. W najbliższym czasie spodziewamy się natomiast otrzymania listu mazalnego uprawniającego do wykreślenia hipoteki. O tym, co robić w sytuacji, gdy takiego oświadczenia nie dostaliśmy piszemy w tym artykule.

Kontakt z adwokatami zajmującymi się sprawami frankowymi możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Reprezentujemy frankowiczów w sporach z bankami. Adwokat do sporu z bankiem udzielającym kredytów powiązanych z CHF z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Katowic, Rzeszowa.