rzecznik tsue wynagrodzenie za korzystanie z kapitału