Alimenty od dziadków

alimenty od dziadków

Alimenty od dziadków

Ostatnio pojawił się artykuł o tym, od czego zależy wysokość alimentów. Tekst cieszy się dosyć dużą popularnością. Jako, że jesteście zainteresowani tą tematyką, to postanowiłem odpowiedzieć na pytanie czy i kiedy należą się alimenty od dziadków? W tym przypadku świadczenie jest trudniej uzyskać niż w przypadku alimentów od rodzica.

Kiedy można domagać się alimentów?

W przypadku świadczeń od rodziców zastosowanie znajduje art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Oznacza to, że rodzice mogą zwolnić się od łożenia na rzecz dziecka tylko w przypadku, kiedy jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, albo ma majątek, który przynosi mu wystarczające dochody. Łatwo się domyślić, że dziecko bardzo rzadko ma takie możliwości.

Jak jest w przypadku dziadków?

Alimenty od dziadków na rzecz wnuków są wyjątkiem od powyższej reguły. W myśl bowiem z art. 133 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poza wypadkiem opisanym powyżej (czyli alimentów od rodziców na rzecz dzieci) uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Nie chodzi zatem o to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, tylko jaki jest jego poziom życia. Czy środkami finansowymi, którymi dysponuje jego rodzina jest ona w stanie zaspokoić jego wszystkie elementarne potrzeby. Chodzi przy tym o potrzeby podstawowe. Jak przyjmują sądy stan niedostatku, o którym mowa w cytowanym przepisie, ma miejsce wówczas, gdy dana osoba ma trudności z utrzymaniem się na minimalnym poziomie.

Trzeba jednak pamiętać, że niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji (wierzyciel alimentacyjny) nie ma żadnych środków utrzymania, lecz także wówczas, gdy osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Tak rozstrzygnął ostatnio Sądu Okręgowego w Słupsku (w wyroku z 7 lutego 2014 r, sygn. akt: IV Ca 34/14). Cały wyrok możecie zobaczyć tutaj. Pogląd ten został po raz pierwszy wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lutego 1974 roku (sygn. akty: III CRN 388/73). Później był on wielokrotnie powielany, np. w wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2000 roku (sygn. akt:  I CKN 1187/99).

Warto pamiętać, że w przypadku zobowiązanych w dalszej kolejności istnieją (jak dziadków) istnieją dodatkowe przesłanki, które muszą zaistnieć żeby móc domagać się alimentów. Opisuję to w tym artykule.

Wysokość alimentów od dziadków

Podobnie jak w przypadku alimentów od rodziców, wysokość świadczenia zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych dzieci, natomiast z drugiej od możliwości zarobkowych i majątkowych dziadków. Szerzej o tych dwóch przesłankach możecie przeczytać w artykule na temat tego od czego zależy wysokość alimentów.

Podsumowanie

Mieliście kiedyś do czynienia z takim postępowaniem? Jak Sąd w Waszym przypadku badał przesłankę niedostatku – trzymał się niej kurczowo, czy może był bardziej liberalny niż Sąd Najwyższy?

Więcej artykułów na temat prawa rodzinnego znajdziecie tutaj: MASZ PRAWO w sprawie rodzinnej. Zastanawiając się nad wystąpieniem z powództwem o alimenty warto najpierw zobaczyć jak taka sprawa wygląda – artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji bądź wyjaśnienia jakichś zagadnień związanych z materią alimentów, w szczególności z tym jak wygląda sprawa o alimenty przeciwko dziadkom, zachęcam do kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

   

  Comments are closed.