Od kogo można domagać się alimentów

od kogo można domagać się alimentów

Od kogo można domagać się alimentów

Pisałem ostatnio o tym od czego zależy wysokość alimentów, a także o tym jak uzyskać alimenty od dziadków. Ten ostatni artykuł uświadomił mi, że konieczne jest wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii. Zagadnienie to powinno być omówione jako pierwsze, ale… cóż nam szkodzi odwrócić trochę kolejność. Pytanie jest następujące – od kogo można domagać się alimentów?

Od kogo można domagać się alimentów

Jak w niemal każdym wypadku, także i w tym istnieje pewna zasada. Wyraża ją art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z treści tego przepisu jasno wynika, że do alimentów zobowiązani są:

 • rodzice względem dzieci,
 • dzieci względem rodziców i dziadków,
 • dziadkowie względem swoich dzieci, wnuków itd.,
 • rodzeństwo względem siebie.

Oznacza to tym samym, że zobowiązanym do alimentów nie są rodzice chrzestni, jeżeli nie należą do jednej z ww. grup, wujkowie i ciotki, kuzynostwo, siostrzeńcy i bratankowie, ani tym bardziej dalsza rodzina.

Pewien wyjątek w tym zakresie przewidziany został dla małżonków, ale o tym napiszę kolejnym razem.

Kto jest zobowiązany jako pierwszy?

W myśl art. 129 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności do alimentów zobowiązani są potomkowie danej osoby (dzieci, wnuki, prawnuki itd.). Jako drudzy zobowiązani do alimentów są przodkowie danej osoby (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.). Dopiero w ostatniej grupie znajduje się rodzeństwo.

Przykładowo: jeżeli dana osoba ma brata, ojca i dziadków, to w pierwszej kolejności zobowiązany będzie ojciec, później dziadkowie, a dopiero ostatecznie rodzeństwo

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. O możliwościach finansowych możecie szerzej poczytać tutaj.

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności?

Należy pamiętać, że zasadą jest dochodzenie alimentów od pierwszej zobowiązanej do alimentów osoby. Po myśli bowiem art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Ustawa przewiduje zatem trzy przypadki, kiedy alimentów można się domagać od zobowiązanego w dalszej kolejności. Jest to:

 • brak osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (przykładowo, kiedy rodzice nie żyją, wówczas dziecko może domagać się alimentów od dziadków),
 • osoba w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (przykładowo, kiedy rodzice ulegli jakiemuś wypadkowi i nie są w stanie nic zarobić, wówczas dziecko może domagać się alimentów od dziadków),
 • uzyskanie na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania od osoby w bliższej kolejności jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (przykładowo, gdy rodzice uporczywie uchylają się od alimentów, wówczas dziecko może domagać się alimentów od dziadków).

Jest jeszcze jedna przesłanka, niewymieniona w tym przepisie, czyli niedostatek, o której możecie przeczytać tutaj.

Podsumowanie

Jak widać uzyskanie alimentów od osób zobowiązanych w dalszej kolejności nie jest proste. Próbowaliście? Udało Wam się? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami w komentarzach!

PS. tutaj znajdziecie więcej artykułów wyjaśniających kiedy macie prawo w sprawie rodzinnej. Zastanawiając się nad wystąpieniem z powództwem o alimenty warto najpierw zobaczyć jak taka sprawa wygląda – artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji bądź wyjaśnienia jakichś zagadnień związanych z materią alimentów, w szczególności z tym jak wygląda sprawa o alimenty, zachęcam do kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Comments are closed.