Wygrana z Vienna Life

wygrana z Vienna Life

Wygrana z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna!

Miło nam poinformować, że w dniu 23 września 2021 roku uzyskaliśmy pozytywny wyrok w prowadzonej dla klientów kancelarii sprawie o polisolokaty, przeciwko Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ViennaInsuranceGroup, odzyskując wpłacone środki.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Miechowie I Wydziałem Cywilnym, pod sygnaturą akt: I C 224/21 i była prowadzona przez adwokat Magdalenę Walkiewicz, która po rozprawie powiedziała, że zapadłe orzeczenie: „stanowi potwierdzenie korzystnej linii orzeczniczej dla osób wplątanych w polisolokaty”.

 

Pełna wygrana z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Tocząca się od roku sprawa zakończyła się korzystnym dla naszych klientów wyrokiem.

Po kilku rozprawach, przesłuchaniu świadków i stron Sąd Rejonowy w Miechowie zgodził się z prezentowaną w imieniu powódki argumentacją, że postanowienia umowy o polisolokatę dotyczące ustalania wysokości za wykup świadczenia należy uznać za abuzywne, a co za tym idzie – że pozwana spółka nie była uprawniona do pobrania tzw. opłaty likwidacyjnej.

Więcej w temacie sporów z towarzystwami ubezpieczeniowymi możecie Państwo przeczytać tutaj:

  1. wyjaśniamy czym są polisolokaty
  2. dlaczego umowa o polisolokatę jest nieważna?
  3. jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W konsekwencji powyższego Sąd uznał słuszność powództwa i uwzględnił je w całości zasądzając od pozwanej spółki kilkanaście tysięcy złotych wraz z odsetkami od 11 grudnia 2019 roku. Na rzecz Klientów zasądzone zostały również koszty postępowania. Sąd podzielił wszystkie argumenty podnoszone przez mec. Walkiewicz.

Wygrana z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oznacza, że nasi Klienci odzyskali wszystkie wpłacone na polisolokatę środki.

***

Nasi prawnicy specjalizujący się w sporach z ubezpieczycielami są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług. Reprezentujemy Klientów z całej Polski.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT Z ADWOKATEM ZAJMUJĄCYM SIĘ SPRAWAMI DOT. POLISOLOKAT MOŻLIWY JEST PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.