Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

W artykule wyjaśniamy jak odzyskać pieniądze z polisolokaty przedstawiając szczegółowy harmonogram działań.

W poprzednich artykułach opisaliśmy sytuacje, kiedy zawarta przez nas umowa o polisolokatę jest – z mocy prawa – nieważna. O nieważności i jej przyczynach możecie Państwo przeczytać pod tym linkiem. Podstawowe informacje o polisolokatach opisaliśmy natomiast w tym artykule.

Okoliczność, że taka nieważność zachodzi z mocy prawa nie oznacza jednak, że nic nie trzeba robić, by odzyskać wpłacone bezpodstawnie pieniądze. Praktyka pokazuje, że podmioty zawierające z konsumentami umowy o polisolokaty bardzo niechętnie oddają jedynie część (a niektóre nie oddają wcale) wpłaconych przez ubezpieczających pieniędzy. Jak zatem wygląda odzyskiwanie funduszy wpłaconych na podstawie nieważnej umowy o polisolokatę?

 

Krok 1: Przygotuj dokumenty!

Najpierw należy przygotować wszystkie dokumenty związane ze sprawą tj.:

 1. umowę o polisolokatę,
 2. wszystkie załączniki (ogólne warunki, regulamin, certyfikat objęcia ubezpieczeniem),
 3. zachowaną korespondencję listową i mailową z ubezpieczycielem,
 4. dowody dokonywanych wpłat.

Powyższe dokumenty stanowią bowiem kluczowe dowody na to, że: została zawarta umowa o polisolokatę, zawarta umowa jest nieważna, została zapłacona określona kwota tytułem składek miesięcznych i tzw. składki pierwszej – a więc na to, że roszczenie pokrzywdzonego konsumenta jest w pełni uzasadnione. Są to niezbędne dokumenty, aby możliwym było zainicjowanie sprawy o zwrot opłaty likwidacyjnej.

 

Krok 2: Przygotuj pismo do ubezpieczyciela

Odzyskiwanie funduszy wpłaconych na podstawie nieważnej umowy o polisolokatę zacząć należy od poinformowania ubezpieczyciela – pisemnie – że środki pieniężne uzyskał bezpodstawnie. Umowa nieważna bowiem nie wywołuje skutków prawnych, czyli wszystkie zapłacone przez konsumenta składki są nienależne i powinny zostać zwrócone. Mówiąc wprost – brak było podstawy (umowy) na podstawie które ubezpieczony wpłacał pieniądze ubezpieczalni. Skierowanie do ubezpieczyciela pisma, w którym informuje się o fakcie nieważności umowy o polisolokatę i żąda się zwrotu wpłaconej sumy jest najszybszą drogą do rozpoczęcia procesu odzyskiwania wpłaconych pieniędzy.

Należy być gotowym na to, że ubezpieczyciel jeśli dobrowolnie zwróci jakąkolwiek kwotę – to jedynie ułamek z tego, co zostało wpłacone. Zasłaniając się rekompensatami za poniesione koszty i opłatami likwidacyjnymi ubezpieczyciele  odmawiają wypłaty pozostałej części wpłaconych kwot. Niemniej jednak nie warto rezygnować z przygotowania stosownego wezwania. Podjęcie takiego polubownego kroku zostanie później opisane w pozwie do Sądu. Co więcej, jeżeli kwota nie zostanie dobrowolnie zwrócona przez ubezpieczyciela, to będziemy mogli zacząć naliczać odsetki od całej zaległości.

 

Krok 3: Przygotuj pozew do sądu

Jeżeli próby polubownego rozwiązania sporu spalą na panewce, to w takiej sytuacji odzyskiwanie funduszy wpłaconych na podstawie nieważnej umowy o polisolokatę będzie musiało się przenieść na drogę sądową. W tym celu należy wyliczyć przysługujące nam roszczenie (stanowiące różnicę pomiędzy tym co wpłaciliśmy, a tym co zostało nam wypłacone) i przygotować odpowiedni pozew.

W tym miejscu należy podkreślić, że w zależności od konkretnych okoliczności sprawy możemy mieć do czynienia z pozwem o zapłatę albo pozwem o ustalenie (lub oboma równocześnie). Co jednak ważne argumenty odwołujące się do nieważności umowy o polisolokatę można formułować nie tylko w ramach powództwa o ustalenie nieważności umowy, ale również jako bezpośrednią podstawę powództwa o zwrot nienależnego świadczenia od ubezpieczyciela (Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2017 roku, sygn. akt II C 894/15, LEX nr 2421463).

Przygotowaniu pozwu poświęcić należy sporo uwagi, gdyż jako pierwsze pismo w sprawie determinuje ono później przebieg całego postępowania. O pozwie w sprawie dot. polisolokat będzie kolejny artykuł, dlatego zachęcamy do śledzenia bloga.

 

Krok 4: Oczekiwanie na rozstrzygnięcie Sądu

Po przygotowaniu pozwu sprawia trafia do Sądu. Sąd po zweryfikowaniu warunków formalnych pisma przesyła jego odpis do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd wyda wyrok. Miło nam poinformować, że ostatnio kancelarii udało się uzyskać pozytywny wyrok – możecie Państwo o nim przeczytać tutaj. Klienci odzyskali całość bezprawnie zatrzymanej opłaty likwidacyjnej.

***

Nasi prawnicy specjalizujący się w sporach o polisolokaty stają po stronie pokrzywdzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług. Reprezentujemy klientów z całej Polski.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT Z KANCELARIĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ SPRAWAMI BANKOWYMI MOŻLIWY JEST PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

   

  >