Jakie dokumenty do sprawy o kredyt frankowy?

dokumenty do sprawy o kredyt frankowy
dokumenty do sprawy o kredyt frankowy

Klienci bardzo często szukają informacji jakie dokumenty powinni przygotować do sprawy o kredyt frankowy. Od czego zacząć. Co jest potrzebne prawnikowi żeby przeanalizować jego sprawę?

Dokumenty do sprawy o kredyt frankowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów publikujemy listę dokumentów, na podstawie których jesteśmy w stanie przeanalizować jego sprawę, a które finalnie będą potrzebne w sądzie.

Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest umowa kredytowa i jej wszystkie załączniki. To tutaj znajdują się wszystkie informacje na temat wzajemnych zobowiązań stron, w tym – co kluczowe – zapisy przesądzające o ewentualnej nieważności zawartego kontraktu, czy klauzule abuzywne.

Wśród dokumentów z pierwszego punku wymienić w szczególności należy  regulamin banku lub ogólne warunki umów aktualne na dzień zawierania umowy kredytowej. Konkretne umowy często zawierają odesłania do tych generalnych dokumentów.

Ważne są również wszelkie aneksy do umowy podpisane w toku całego okresu kredytowania.

Po drugie wniosek o udzielenie kredytu. Z tego dokumentu dowiadujemy się o jaką sumę Klient występował, jak ona została ostatecznie przeliczona.

Trzecim dokumentem jest zaświadczenie z banku o wysokości wypłaconego świadczenia. Często kredyt wypłacany jest w transzach, np. zgodnie z harmonogramem budowy, dlatego suma wypłacona w złotówkach może różnić się od pierwotnie wnioskowanej kwoty kredytu.

Czwarty, jeden z bardziej obszernych dokumentów, to zestawienie wpłat dokonanych przez Klienta na rzecz banku. Pozwala to ustalić jaką ewentualnie nienależną sumę kredytobiorca wpłacił na rzecz banku.

Sporo papieru. Jednak żeby właściwie ocenić sytuację i nie zostać później zaskoczonym przez bank, należy się dobrze przygotować.

Z naszej praktyki wynika, że banki często postępowały nieuczciwie, nielojalnie w stosunku do kredytobiorców. Maksymalizowały swoje zyski, nie informowały o ryzyku, a w zawierały „umowy”, które można określić mianem nieważnych. Powiedzenie „masz to jak w banku” straciło na wartości.

Po zgromadzeniu wszystkich ww. dokumentów można zadać sobie pytanie, czy mój kredyt jest denominowany, czy indeksowany do CHF? Właściwa odpowiedź determinuje strategię, jaką przyjmiemy w sporze z bankiem. Powodzenia!

Bezpłatna analiza dokumentów do sprawy frankowej

Spłata kredytu to duże obciążenie budżetu domowego. Szczególnie, jeżeli rata wzrosła w stosunku do tej pierwotnej zakładanej, płaconej na początku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Klientów zdecydowaliśmy, że analizę powyższych dokumentów bankowych celem oceny szans powództwa przeciwko bankowi, przed ewentualnym przyjęciem sprawy do prowadzenia, przeprowadzimy bezpłatnie.

Zainteresowanych taką formą wsparcia zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach. (wymagane)

 

PODZIEL SIĘ: