Jakie dokumenty do sprawy o kredyt frankowy?

dokumenty do sprawy o kredyt frankowy
dokumenty do sprawy o kredyt frankowy

W artykule wyjaśniamy jakie należy przygotować (dla prawnika, a następnie do sądu) dokumenty do sprawy o kredyt frankowy. Klienci bardzo często szukają informacji jakie dokumenty powinni przygotować do sprawy o kredyt frankowy. Od czego zacząć. Co jest potrzebne prawnikowi żeby przeanalizować jego sprawę?

Dokumenty do sprawy o kredyt frankowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów publikujemy listę dokumentów, na podstawie których jesteśmy w stanie przeanalizować jego sprawę, a które finalnie będą potrzebne w sądzie.

Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest umowa kredytowa i jej wszystkie załączniki. To tutaj znajdują się wszystkie informacje na temat wzajemnych zobowiązań stron, w tym – co kluczowe – zapisy przesądzające o ewentualnej nieważności zawartego kontraktu, czy klauzule abuzywne.

Wśród dokumentów z pierwszego punku wymienić w szczególności należy  regulamin banku lub ogólne warunki umów aktualne na dzień zawierania umowy kredytowej. Konkretne umowy często zawierają odesłania do tych generalnych dokumentów.

Ważne są również wszelkie aneksy do umowy podpisane w toku całego okresu kredytowania.

Po drugie wniosek o udzielenie kredytu. Z tego dokumentu dowiadujemy się o jaką sumę Klient występował, jak ona została ostatecznie przeliczona.

Trzecim dokumentem jest zaświadczenie z banku o wysokości wypłaconego świadczenia. Często kredyt wypłacany jest w transzach, np. zgodnie z harmonogramem budowy, dlatego suma wypłacona w złotówkach może różnić się od pierwotnie wnioskowanej kwoty kredytu.

Czwarty, jeden z bardziej obszernych dokumentów, to zestawienie wpłat dokonanych przez Klienta na rzecz banku. Pozwala to ustalić jaką ewentualnie nienależną sumę kredytobiorca wpłacił na rzecz banku.

Sporo papieru. Jednak żeby właściwie ocenić sytuację i nie zostać później zaskoczonym przez bank, należy się dobrze przygotować.

Z naszej praktyki wynika, że banki często postępowały nieuczciwie, nielojalnie w stosunku do kredytobiorców. Maksymalizowały swoje zyski, nie informowały o ryzyku, a w zawierały „umowy”, które można określić mianem nieważnych. Powiedzenie „masz to jak w banku” straciło na wartości.

Po zgromadzeniu wszystkich ww. dokumentów można zadać sobie pytanie, czy mój kredyt jest denominowany, czy indeksowany do CHF? Właściwa odpowiedź determinuje strategię, jaką przyjmiemy w sporze z bankiem. Powodzenia!

Przygotowanie do sprawy frankowej

Adwokaci prowadzący bloga www.maszprawo.edu.pl przygotowali kompendium wiedzy dla kredytobiorców. Tutaj wyjaśnili czego można domagać się w sprawie frankowej. Wytłumaczyli jak powinien wyglądać pozew w sprawie o kredyt w CHF. A także dodali, ze pozew należy poprzedzić wezwaniem banku do zapłaty. W tym artykule wyjaśniono natomiast jakie są koszty sprawy frankowej.

Adwokaci, autorzy artykułów merytorycznych na bloga reprezentują kredytobiorców w sporach sądowych z bankami.

Bezpłatna analiza dokumentów do sprawy frankowej

Spłata kredytu to duże obciążenie budżetu domowego. Szczególnie, jeżeli rata wzrosła w stosunku do tej pierwotnej zakładanej, płaconej na początku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Klientów zdecydowaliśmy, że analizę powyższych dokumentów bankowych celem oceny szans powództwa przeciwko bankowi, przed ewentualnym przyjęciem sprawy do prowadzenia, przeprowadzimy bezpłatnie.

Zainteresowanych taką formą wsparcia zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     

    Comments are closed.