Rozwód

rozwód

ROZWÓD

Małżeństwo, choć z założenia ma być związkiem trwałym (na co wskazują chociażby słowa przysięgi małżeńskiej „ślubuję Ci (…) że Cię nie opuszczę aż do śmierci”), to w rzeczywistości niestety nie zawsze tak jest. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, a dla osób, którym przekonania religijne na to nie pozwalają, przewidział instytucję separacji.

Co przy tym istotne, kwestię rozwiązania małżeństwa przez rozwód pozostawiono pod kontrolą państwa. Nie można bowiem rozwiązać małżeństwa w drodze samego porozumienia małżonków. Niezbędne jest do tego orzeczenie sądowe.

Sąd nie działa przy tym z urzędu, lecz rozstrzyga dopiero na żądanie jednego z małżonków zawarte w pozwie rozwodowym. 

Decyzję o wystąpieniu do sądu o rozwód małżonkowie podejmują z przeróżnych powodów. Najczęściej jest to:

 • różnica charakterów, która ujawnia się w różnych sposobach spędzania czasu, różnych metodach wychowywania dzieci, a nawet w różnych światopoglądach, co uniemożliwia im dalsze funkcjonowanie razem w rodzinie,
 • niewierność,
 • alkoholizm,
 • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • kwestie finansowe.

Nierzadko jest tak, że małżonkowie są nawet zgodni co do tego, że ich małżeństwo powinno zostać rozwiązane przez rozwód. Również jednak w takim wypadku nie mogą wystąpić z jednym wspólnym pozwem o rozwód, lecz musi to uczynić jeden z nich pozywając drugiego współmałżonka.

Decyzja o rozwodzie powinna jednak być przemyślana.

Po pierwsze dlatego, że to od sądu zależy, czy w jego ocenie faktycznie istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu. Gdy zaś uzna, że w danym wypadku one nie występują, to oddali powództwo. Sąd może również, jeżeli uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, skierować strony najpierw do mediacji.

Po drugie dlatego, że po rozwodzie małżonkowie najczęściej już do siebie nie wracają. Tylko w serialach (jak np. w bardzo znanym serialu komediowym „Przyjaciele”) małżonkowie ponownie wstępują w związek małżeński. 

Dlatego też decydując się na rozwód, należy wziąć pod uwagi wszystkie tego pozytywne i negatywne następstwa, w tym również dla wspólnych dzieci, które choć formalnie nie biorą udziału w procesie rozwodowym, to jednak ma on wpływ na ich dalsze życie.

Nie powinna to być zatem pochopna decyzja.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE

W związku z tym, że tematyka dotycząca rozwodów jest bardzo rozległa, przez co nie jest możliwym zebranie wszystkiego w jeden artykuł, postanowiliśmy to rozdzielić na następujące artykuły:

Powyższa lista będzie stale aktualizowana. Potrzebujemy jednak na to chwilę czasu.

*****

W razie jakichkolwiek pytań, ewentualnie potrzeby pomocy w tego typu sprawach, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.