Wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym

wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym

Zgodnie z policyjnymi statystykami w 2021 roku zgłoszono 22 816 wypadków drogowych. To ogromna liczba, ale i tak o prawie 25% mniejsza niż w 2019 roku. W wyniku wypadku drogowych 2 245 osób poniosło śmierć. Również i ten wynik jest zatrważający, ale – co pocieszające – o prawie 10% mniejszy niż w roku poprzednim. Dla zainteresowanych – szczegółowe dane znajdują się tutaj.

Sprawca wypadku może odpowiadać karnie

Wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym może stanowić przestępstwo. Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przytoczony przepis obejmuje swoim zakresem naruszenie (umyślne lub nieumyślne) zasad bezpieczeństwa w ruchu, których następstwem jest nieumyślne spowodowanie wypadku. Kluczowa jest tu „nieumyślność”, czyli nastawienie sprawcy, które przejawia się – najkrócej mówiąc – w braku zamiaru popełnienia przestępstwa. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Ostatnimi czasy organy ścigania bardzo dokładnie badają sferę świadomości sprawców i co coraz częściej słyszy się o sytuacjach, gdy „wypadek” kwalifikowany jest jako zabójstwo drogowe. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo nawet przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Prokuratura argumentuje, że każdy rozsądny posiadacz prawa jazdy musi mieć świadomość, iż ruch w mieście jest nieprzewidywalny i przykładowo przekraczając znacznie prędkość w wąskiej ulicy, z ograniczoną widocznością (np. zaparkowane samochody) musimy liczyć się z możliwością spowodowania wypadku, a przez to nie można mówić, że sprawca działał nieumyślnie.

Ustawodawca uzależnił wysokość kary od skutku. Jeżeli w wyniku wypadku pokrzywdzony doznał obrażeń ciała sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast następstwem wypadku jest śmierć wysokość kary została zaostrzona i wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

Adwokat do sprawy o wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Klienci przed zleceniem sprawy zastanawiają się, czy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Odpowiedź jest oczywiście twierdząca – profesjonalny prawnik pomoże sprawnie przeprowadzić postępowanie. Tego typu sprawy wiążą się z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym dla każdej ze stron, dlatego warto powierzyć sprawę adwokatowi, który będzie stanowił merytoryczne wsparcie prawne w toku całego procesu. Poza tym sprawy o wypadek ze skutkiem śmiertelnym są skomplikowane – często wiążą się z koniecznością zasięgnięcia opinii wielu specjalistów (m.in. w zakresie rekonstrukcji wypadków, czy w zakresie kwestii medycznych).

Z pomocy prawnej warto skorzystać na samym początku postępowania. To wówczas gromadzony jest materiał dowodowy w sprawie o spowodowanie wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym. Od działań śledczych i podjętej przez strony inicjatywy będą zależały późniejsze decyzje procesowe. Adwokat pomoże m.in. sformułować odpowiednie wnioski dowodowe, czy pomoże kwestionować opinię biegłego.

Adwokaci z Kancelarii Śmigiel, Zawartka, Walkiewicz z Krakowa świadczą pomoc prawną w postępowaniach, które toczą się w związku z wypadkami drogowymi. Prawnicy reprezentują klientów w sprawie o wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Adwokat do sprawy o wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym.

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Niezależnie od odpowiedzialności karnej za wypadek ze skutkiem śmiertelnym ustawodawca przewidział również w takim przypadku odpowiedzialność cywilną. Chodzi o prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego i jego najbliższych. Kwestie odszkodowawcze poruszamy w tym artykule.

W razie, gdyby potrzebowali Państwo pomocy w podobnej sprawie, kontakt z prawnikami kancelarii możliwy jest pod numerem telefonu 790 494 135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.