Odszkodowanie za pobyt w więzieniu komunistycznym

odszkodowanie za pobyt w więzieniu komunistycznym

Odszkodowanie za komunistyczne więzienie

W przestrzeni publicznej pojawiają się czasami artykuły dotyczące wielomilionowych odszkodowań za komunistyczne więzienie. W zeszłym roku media donosiły o wysokim odszkodowaniu za więzienie w czasach stalinowskich. Chodziło o przeszło pięć milionów złotych dla bliskich Stanisława Dobiesa, rolnika z mazowieckiej wsi, który w ostatnich latach wojny i zaraz po niej udzielał schronienia partyzantom z oddziału Kazimierza Dyksińskiego „Kruczka”. Więzienie stalinowskie nie dość, że samo w sobie było bardzo ciężkim doświadczeniem, to w tym konkretnym przypadku łączyło się z jeszcze ze znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad aresztowanym.

Każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma sztywno określonej przez ustawodawcę kwoty odszkodowania, której można domagać się za więzienie w czasach PRL. Ustawodawca w pewnym momencie takie widełki wprowadził, ale zostały one zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. O tym, co wpływa na wysokość odszkodowania w konkretnym wypadku napiszemy w kolejnym wpisie. Warto jednak pamiętać, że to uprawnieni powinni udowodnić rozmiar szkód materialnych i krzywd, które wiązały się z pobytem w więzieniu komunistycznym.

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie za pobyt w więzieniu komunistycznym wprowadzono stosunkowo wcześnie, bo już na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Już sama nazwa ustawy sugeruje, że w pierwszej kolejności jej celem jest przerwanie bezprawia.

Zgodnie z ustawą uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności, jak również orzeczenia wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Stalinowskie więzienie odszkodowanie

W ramach świadczonych usług kancelaria podejmuje się reprezentowania osób represjonowanych w PRLu. Postępowanie jest wieloetapowe, a zaczyna się dokładnym ustaleniem stanu faktycznego i zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji. Pomoc prawnika może się okazać potrzebna już na pierwszym etapie sprawy. Dlatego przygotowaliśmy specjalny formularz, który umożliwia szybki kontakt z kancelarią:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Kancelaria adwokacka z siedzibą w Krakowie świadczy usługi na terenie całej Polski. Prawnicy reprezentują Klientów z Krakowa, Warszawy, Katowic, Kielc, Gdańska i innych miast.