Kto może ubiegać się o odszkodowanie za więzienie komunistyczne?

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE ZA WIĘZIENIE KOMUNISTYCZNE

Klienci zastanawiają się kto może ubiegać się o odszkodowanie za więzienie komunistyczne. Na blogu pisaliśmy ostatnio, że adwokat Paweł Zawartka reprezentuje uprawnionych w sprawach o odszkodowanie za pobyt w więzieniu stalinowskim. Ustawa lutowa ściśle określa krąg osób, które mogą wystąpić z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa.

Komu przysługuje odszkodowanie za pobyt w więzieniu stalinowskim

Zgodnie z ustawą lutową odszkodowanie od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji przysługuje osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego.

W pierwszej kolejności ustawa uprawnia zatem osoby represjonowane do starania się o odszkodowanie. To one wszakże odczuły – same na sobie – skutki działania państwa totalitarnego. Naturalną konsekwencją zatem uznania tamtych działań za bezprawne było uwzględnienie tych osób w kręgu uprawnionych.

Jak jednak wynika z przepisu – przed podjęciem starań o odszkodowanie należy uzyskać wyrok w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyroku z czasów PRL. Jest to tzw. przedsąd. Sąd musi formalnie zweryfikować, czy wyro faktycznie był niesprawiedliwy i jako taki kwalifikuje się do unieważnienia. Jak pisaliśmy poprzednio – uzyskanie odszkodowania to dopiero ostatni etap postępowania.

Czy rodzina może starać się o odszkodowanie za pobyt bliskiego w więzieniu komunistycznym?

W razie śmierci osoby represjonowanej uprawnienie to przechodzi na jej małżonka, dzieci i rodziców. Ustawodawca mając świadomość tego, że od zdarzeń, które są podstawą roszczeń odszkodowawczych upłynęło wiele lat, a także że nie wszyscy represjonowani przeżyli więzienie, czy tortury przyznał usprawnienie do domagania się oczyszczenia dobrego imienia osoby represjonowanej oraz starania się o odszkodowanie jej osobom najbliższym. Oznacza to, że bliska rodzina represjonowanego także może starać się o zadośćuczynienie za więzienie stalinowskie.

Kancelaria reprezentuje osoby uprawnione w sprawach o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o odszkodowanie. Szybki kontakt z prawnikami możliwy jest za pośrednictwem formularza:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Osoby uprawnione do odszkodowania za więzienie stalinowskie mogą zgłaszać się do kancelarii adwokackiej reprezentującej klientów na terenie całej Polski: w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Radomiu, Koszalinie, Łodzi, Wrocławiu.