Wykreślenie hipoteki banku po wygranej w sprawie CHF

Wykreślenie hipoteki banku po wygranej w sprawie CHF
Wykreślenie hipoteki banku po wygranej w sprawie CHF

W związku z ostatnimi, prawomocnymi, wygranymi które pomogliśmy wywalczyć naszym klientom w sporach z bankiem PKO oraz z bankiem Millennium pomogliśmy Klientom uzyskać dokumenty potrzebne do wykreślenia hipoteki banku po wygranej w sprawie CHF.

Po wyrokach Sądów Apelacyjnych przygotowaliśmy wezwania do wydania tzw. listów mazalnych, wyznaczając bankom siedmiodniowe terminy. Podobnie zatem jak sprawę zaczynamy od wezwania banku do zapłaty tak i skończyć musimy ją odpowiednim wezwaniem.

LIST MAZALNY – DOKUMENT POTRZEBNY DO WYKREŚLENIA HIPOTEKI BANKU PO WYGRANEJ W SPRAWIE CHF

Najprostszą i najszybszą drogą na wykreślenie hipoteki banku jest podjęcie kontaktu z bankiem. Można to zrobić samodzielnie, albo można tę sprawę powierzyć swojej kancelarii. Przedmiotem wezwania powinno być dostarczenie tzw. listu mazalnego, czyli dokumentu uprawniającego do wykreślenia hipoteki.

Kwit mazalny to oświadczenie wierzyciela hipotecznego (banku) wyrażające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Szybki kontakt z adwokatami, którzy przygotują stosowne wezwanie do banku możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  CO ZROBIĆ JEŻELI BANK NIE WYDA LISTU MAZALNEGO

  Nawet jednak jeżeli bank nie wyda dobrowolnie listu mazalnego, kredytobiorca ma możliwość podjęcia kroków, które doprowadzą do wykreślenia hipoteki.

  Należy przypomnieć, że hipoteka została wpisana do księgi wieczystej na podstawie umowy (tzw. hipoteka umowna). Wpis hipoteki stanowi bowiem zabezpieczenie dla banku, że kredyt zostanie spłacony. Niezależnie bowiem czyją własnością stanie się dom, czy mieszkanie, bank może zaspokoić się z tej nieruchomości. Nie zmieni tego umowa sprzedaży, darowizny, czy inne długi kredytobiorcy.

  Podstawę do wykreślenia hipoteki stanowi zatem wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej. Skoro umowa jest nieważna, to nieważne są wszystkie klauzule umowne. Nieważność sięga swoimi skutkami do samego początku umowy (przyjmuje się, że umowy nigdy nie było). Zgodnie natomiast z art. 365 kodeksu cywilnego:

  Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

  Jak pisaliśmy w poprzednim artykule – na takim stanowisku stoi też Sąd Najwyższy.

  Jeżeli trafimy na referendarza / Sąd, który nie respektuje powyższego, wówczas pozostaje nam wystąpienie z pozwem o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Opis całej procedury znajduje się pod tym adresem.

  Warto pamiętać, że banki próbują czasami składać wnioski o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku (jest to zapowiedź skargi kasacyjnej), co mogłoby skutkować utrzymaniem hipoteki do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej. Dla swojego bezpieczeństwa warto złożyć merytoryczną odpowiedź na taki wniosek banku, aby dać Sądowi argumenty do jego nieuwzględnienia.