Czy warto pozwać Getin Noble Bank?

czy warto pozwać getin noble bank
czy warto pozwać getin noble bank

W artykule zastanawiamy się nad tym, czy warto pozwać Getin Noble Bank, skoro wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie upadłościowe i są nikłe szanse na odzyskanie jakichkolwiek wpłat. Zapraszamy do lektury.

Sytuacja frankowiczów w Getin Noble Bank

Nie da się ukryć, że kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w Getin Noble Bank są obecnie w najtrudniejszej sytuacji spośród wszystkich frankowiczów. W przypadku pozostałych banków niewątpliwie istnieje przynajmniej szansa na wyjście z nieuczciwej umowy i rozliczenie się z bankiem. Getin z kolei upadł, a z doniesień medialnych (zob. artykuł w Business Insider) wynika, że – jak mawiał klasyk – pieniędzy nie ma i nie będzie (dla Frankowiczów).

Pytanie zatem co robić z perspektywy toczącego się postępowania upadłościowego? Warto wiedzieć, że postępowanie upadłościowe to tak naprawdę postępowanie egzekucyjne toczące się z udziałem wszystkich wierzycieli danego podmiotu, wymyślone po to, aby w teorii żaden z nich nie był pokrzywdzony, tylko każdy dostał po równo. Nie bez przyczyny na te słowa pojawia się w pamięci słynne hasło „każdy równo, każdy …„. Rzeczywistość upadających firm jest bowiem szara – środków w przeważającej ilości przypadków nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań. Z masy upadłości pokrywane są koszty postępowania, a reszta wierzycieli musi obejść się smakiem.

To obiektywna rzeczywistość i z faktem tym trzeba się pogodzić. Nie warto oburzać się na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Zamiast tego warto zastanowić się jednak, co robić, aby jak najlepiej zabezpieczyć swój interes. Niewątpliwie – z jednej strony – należy zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Upadłość to bowiem obecnie jedyna możliwość dochodzenia pieniędzy z banku. Z drugiej strony należy zastanowić się, czy spłacać dalej kredyt? Piszemy o tym w osobnym artykule. W tym z kolei kontekście trzeba przemyśleć i podjąć kroki, które będą zabezpieczały interes kredytobiorców.

Czy warto pozwać Getin Noble Bank w upadłości?

Mogłoby się wydawać, że pozywanie upadłego podmiotu nie jest najlepszym pomysłem. Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna. Doświadczenia naszych klientów pokazują, że nawet w sprawach, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości GNB i zawieszone w związku z upadłością Sądy procedują sprawy o ustalenie nieważności umów.

Trzeba powiedzieć to jasno – przeciwko Getin Noble Bank w upadłości mogą dalej toczyć się sprawy o ustalenie nieważności umowy. Nie jest to roszczenie pieniężne, więc sam fakt że bank upadł pozostaje dla nich bez znaczenia. Kredytobiorcy mają natomiast interes prawny w ustaleniu nieważności umowy – gdyby bowiem nie to, to formalnie musieliby bowiem wykonywać umowy, płacić na rzecz banku raty (z perspektywą, że płacą w próżnię i nigdy tych pieniędzy nie odzyskają), gdyż w przeciwnym wypadku narażaliby się na czynności windykacyjne, telefony, SMSy, a w końcu pozwy przeciwko sobie.

Sądy rozumieją potrzeby frankowiczów i prowadzą tego typu sprawy. W niedawnym wyroku Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny z 8 listopada 2023 roku (sygn. akt: I C 3527/23) ustalił,  że umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej zawarta z Getin Bank SA jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania.

W pozwie przygotowanym dla klientów można zawrzeć tzw. wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie spłaty rat na czas trwania procesu (piszemy o tym w tym artykule: https://maszprawo.edu.pl/czy-moge-zaprzestac-dokonywania-splaty-rat-kredytu-jak-legalnie-zaprzestac-splaty-rat-kredytu-czyli-o-zabezpieczeniu-roszczenia-na-czas-trwania-procesu/ Jeżeli wniosek taki zostanie przez Sąd zaakceptowany, to od tego dnia kredytobiorcy legalnie nie będą musieli spłacać rat.

Pytanie, czy warto pozwać Getin Noble Bank jest słusznie zadawane, a w przeważającej części przypadków odpowiedź jest pozytywna. Pozwanie upadłego banku leży w interesie kredytobiorców.

Pozew przeciwko Getin Noble Bank w upadłości

Adwokaci prowadzący bloga reprezentują klientów w sporach z bankami. Od 2017 roku piszemy na tematy związane z kredytami powiązanymi z frankiem szwajcarskim i możemy pomóc przygotować pozew przeciwko Getin Noble Bank w upadłości, a następnie reprezentować w postępowaniu sądowym.

W celu zlecenia sprawy prosimy przygotować dokumenty, o którym piszemy w tym artykule: Jakie dokumenty do sprawy o kredyt frankowy?

Szybki kontakt z adwokatem możliwym jest pod numerem telefonu 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.