Nieuregulowana faktura

nieuregulowana faktura
nieuregulowana faktura

Nieuregulowana faktura to problem, z którym boryka się wielu przedsiębiorców. Ostatnio coraz częściej do kancelarii zgłaszają się klienci, którzy borykają się z taką sytuacją. Pisaliśmy o tym w ostatnim artykule dot. niezapłaconej faktury. Należy pamiętać, że brak płatności za fakturę może mieć wiele przyczyn, takich jak: brak środków finansowych u kontrahentów, zapomnienie o zapłaceniu lub nawet celowe unikanie płatności (kredytowanie sobie pewnych wydatków kosztem kontrahenta). Co oczywiste niezapłacona faktura oznacza brak gotówki na bieżące wydatki lub inwestycje, co może być bardzo frustrujące i utrudnić funkcjonowanie firmy.

Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji i nie wiesz, jak odzyskać swoje pieniądze za nieuregulowaną fakturę, zapraszamy do naszej kancelarii. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą nam skutecznie zająć się Twoim problemem z niezapłaconymi fakturami.

Pierwszym krokiem, jaki podejmiemy, będzie skontaktowanie się z dłużnikiem celem ustnego zmotywowania do zapłaty i ustalenia przyczyny braku płatności. Może się okazać, że klient ma problemy finansowe lub że faktura została pominięta przez pomyłkę. W takim przypadku możliwe jest uzgodnienie sposobu zapłaty, odpowiednie zmotywowanie lub wypracowanie jakiegoś rozwiązania, które pozwoli na spłatę, np.: rozłożenie płatności na raty. Jeśli jednak klient celowo unika płatności, wówczas kancelaria podejmie dalej idące kroki. Wysłane zostanie wezwanie do zapłaty, wyznaczony zostanie termin płatności, a także naliczone zostaną odsetki oraz równowartość 40 euro. Jeżeli nawet to nie poskutkuje, wówczas skierujemy sprawę do sądu.

W niektórych przypadkach nieuregulowana faktura może być rozpatrywana w kontekście przestępstwa oszustwa.

NIEUREGULOWANA FAKTURA – SKIEROWANIE SPRAWY DO SĄDU

Jeśli zdecydujesz się na skierowanie sprawy do sądu, nasza kancelaria adwokacka pomoże Ci przygotować odpowiednie dokumenty, sporządzić pozew i będzie reprezentować Cię na rozprawie.

Sąd w określonych przypadkach może wydać nakaz zapłaty obejmujący obowiązek zapłaty należności z nieuregulowanej faktury. Należy pamiętać, że w pozwie trzeba udowodnić swoje roszczenie. Trzeba Sądowi wyjaśnić jaką usługę lub towar obejmuje nieuregulowana faktura, a także udowodnić, że ta usługa została wykonana, a towar wydany. Pomimo, że faktura jest pełnoprawnym dokumentem księgowym, to sama w sobie jest dla Sądu niewystarczającym dokumentem dla udowodnienia swojego roszczenia.

Obecnie w postępowaniu gospodarczym przepisy wymagają ścisłego udowodnienia swojego roszczenia już w pozwie – w przeciwnym wypadku Sąd może z formalnych przyczyn oddalić powództwo o zapłatę.

POMOC KANCELARII W ODZYSKANIU NALEŻNOŚCI ZA NIEUREGULOWANĄ FAKTURĘ

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej. Szybki kontakt z adwokatami reprezentującymi klientów możliwy jest za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Adwokat w sprawie o nieuregulowaną fakturę. Pomoc prawna nieuregulowana faktura. Prawnik nieuregulowana faktura. Nieuregulowane faktury VAT.