Prawo do odszkodowania za wypadek drogowy

prawo do odszkodowania za wypadek drogowy

Pomimo, że liczba wypadków w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, a świadomość prawna Polaków rośnie, to mam wrażenie, że dalej są obszary, w których moglibyśmy z korzyścią dla siebie pogłębić swoją wiedzę. Jedną z takich dziedzin jest prawo do odszkodowania za wypadek drogowy.

Raporty statystyczne z ilości wypadków można odnaleźć na stronach Policji: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html. Wynika z nich, że tylko w 2019 roku było ponad 30.000 zgłoszonych wypadków, w których śmierć poniosło prawie 3.000 osób, a rannych zostało przeszło 35.000 osób. Te liczby zatrważają.

Należy się zastanowić, czy wszyscy mamy świadomość przysługujących nam praw w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym? Wydaje się, że niezupełnie. Dlatego dzisiejszym artykułem rozpoczynamy serię wpisów na temat roszczeń, które przysługują poszkodowanym w wypadkach drogowych lub ich najbliższym.

 

Ubezpieczenie OC, a odszkodowanie za wypadek drogowy

Przeważająca większość osób wie, że mówiąc kolokwialnie każdy pojazd musi posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC, aby mógł legalnie poruszać się po polskich drogach. Z czym to się jednak w rzeczywistości wiąże?

Ubezpieczenie OC z jednej strony chroni kierującego pojazdem przed negatywnymi skutkami finansowymi spowodowanego wypadku. To bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wszelkie roszczenia poszkodowanego wynikające z wypadku. Odszkodowania są czasami bardzo wysokie, co mogłoby zrujnować finansowo sprawcę wypadku. Z drugiej strony daje pokrzywdzonemu możliwość – w zamyśle – szybkiego i bezproblemowego uzyskania środków potrzebnych do naprawienia szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest podmiotem wypłacalnym, działającym w oparciu o przepisy prawa i wewnętrzne procedury.

Oprócz tradycyjnej kolizji drogowej, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

 1. przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego
 2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego,
 3. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

W Polsce przyjęto model ubezpieczenia samochodu, a nie kierowcy. Oznacza to, że ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

 

Prawo do odszkodowania za wypadek drogowy

Prawo do odszkodowania za wypadek drogowy obejmuje z jednej strony szkody materialne. Chodzi głównie o koszty naprawy samochodu, koszty części zamiennych, czy koszty wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy. Mam wrażenie, że o tym wiedzą wszyscy – naturalne jest bowiem, że jeżeli ktoś mi coś zepsuł, to powinien to naprawić. Nie mogę ponosić przecież negatywnych konsekwencji czyjegoś zachowania.

Odszkodowanie to ma w założeniu doprowadzić do odzyskania utraconej w wyniku wypadku wartości uszkodzonej rzeczy (pojazdu, ale także np. odzieży, czy przewożonego towaru).

Z drugiej strony mamy szkodę niematerialną określaną mianem krzywdy.

Krzywda to wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne, które są następstwem wypadku. Oznacza to, że przysługują one gdy dojdzie do śmierci poszkodowanego w wypadku, ale także gdy konsekwencją zdarzenia drogowego będzie uszkodzenie ciała, czy rozstrój zdrowia.

Przykładowo – ilu z Czytających wiedziało, że za często pojawiający się przy uderzeniu w tył samochodu uraz kręgów szyjnych (tzw. whiplash injury) poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości ok. 7.000 zł?

Co przy tym ważne najczęściej wystąpienie krzywdy łączyć się będzie z powstaniem szkody. Wszak nawet w przypadku urazu kręgów szyjnych konieczna będzie wizyta w szpitalu, zakup kołnierza, czy skorzystanie z rehabilitacji. Wszystkie tak powstałe koszty również poszkodowany może odzyskać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

***

Bazując na swoim doświadczeniu prawnicy – adwokaci współtworzący bloga www.maszprawo.edu.pl rozpoczynają serię artykułów dotyczącą kwestii odszkodowania za wypadek na drodze. Wszystkie będzie można znaleźć w sekcji: MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA.

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem Pawłem Zawartką, adwokatem Michałem Śmiglem lub adwokat Magdaleną Walkiewicz, którzy udzielą profesjonalnej porady i pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie.

W ramach inicjatywy społecznej analizujemy zdarzenia, w których Państwo uczestniczyliście, pod kątem roszczeń przysługujących poszkodowanym.

Z kancelarią adwokacką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 790494135 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Współtworzący bloga adwokaci reprezentują poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami głównie z terenu południowej Polski – w Krakowie, w Kielcach, w Katowicach i w Rzeszowie. Prawnik obsługujący poszkodowanych w sporach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Kancelaria do uzyskania odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza.

  Kompleksowa obsługa prawna poszkodowanych w wypadkach. Pomoc prawną świadczymy dla pokrzywdzonych m.in. w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz. Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa. Proszowice oraz w całym województwie śląskim: Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Gliwice, Bytom, Siemianowice, Będzin, Mysłowice, Chorzów, Tychy. Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby świadczyć usługi prawne na wysokim poziomie.