Podwyższenie lub obniżenie alimentów

PODWYŻSZENIE LUB OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Raz przyznane alimenty, czy to dobrowolnie na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, czy też przymusowo na podstawie orzeczenia sądu, mogą z czasem okazać się nieadekwatne do aktualnej sytuacji – tzn. staną się albo zbyt niskie albo zbyt wysokie. Ustawodawca zdawał sobie z tego sprawę, dlatego też w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzono możliwość sądowej zmiany wysokości alimentów określonych w orzeczeniu sądowym lub umowie dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Wspomniany przepis stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez wspomnianą zmianę stosunków rozumieć należy zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka lub małżonka, któremu przyznane zostały alimenty) lub zmianę (poprawienie lub pogorszenie) możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (rodzica lub małżonka, który obciążony został obowiązkiem alimentacyjnym).

Istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów uzasadniać będzie podwyższenie alimentów. Z kolei istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji uzasadniać będzie ich obniżenie.

Należy pamiętać, że dochodząc sądowego skorygowania wysokości alimentów (odpowiednio podwyższenia lub ich obniżenia) należy wykazać, że rzeczywiście nastąpiła powyższa zmiana, przy czym punktem odniesienia dla takiej zmiany jest sytuacja, jaka miała miejsce w chwili wydania orzeczenia nakładającego obowiązek alimentacyjny lub w chwili zawarcia umowy w przedmiocie alimentów. Sytuację tę zaś należy porównać z sytuacją aktualną. Sam jednak upływ czasu nie będzie automatycznie przesądzać o konieczności modyfikacji wysokości przyznanego świadczenia alimentacyjnego. Niezbędnym do tego będzie dodatkowo powołanie konkretnych okoliczności świadczących o powyższej zmianie.

INNE POLECANE ARTYKUŁY

Adwokaci prowadzący bloga www.maszprawo.edu.pl przygotowali również inne artykuły dotyczące spraw rodzinnych, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

*****

W razie jakichkolwiek pytań, ewentualnie potrzeby pomocy w tego typu sprawach, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach. (wymagane)

PODZIEL SIĘ: