Czy pracodawca może zmusić do szczepienia

Czy pracodawca może zmusić do szczepienia

W artykule wyjaśniamy, czy pracownik może zostać zwolniony z pracy za brak szczepienia.

W ostatnim czasie coraz częściej docierają do nas prośby o pomoc od osób, które są zmuszane przez pracodawców do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 pod groźbą zwolnienia z pracy. Czy pracodawca ma prawo wymusić na pracowniku zaszczepienie się przeciwko Covid-19 ? Absolutnie NIE. Tego typu postępowanie pracodawców ocenić należy jako rażąco nieprawidłowe. Szczepienia na COVID-19 są nieobowiązkowe i nikt nie ma prawa Cię do nich zmuszać. Jak masz się bronić?

 

Pracownik nie ma obowiązku udzielenia pracodawcy informacji o zaszczepieniu

Po pierwsze – nie masz obowiązku udzielania Pracodawcy informacji o tym, czy jesteś zaszczepiony czy nie. Pracodawca nie ma natomiast w ogóle prawa do tego, aby żądać od Ciebie takiej informacji, bowiem jest to informacja z kategorii danych wrażliwych (jak i każda inna informacja o twoim zdrowiu), a zatem szczególnie chronionych w świetle RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Innymi słowy to jest tylko twoja dobra wola – a nie obowiązek – czy taką informację podasz pracodawcy. Jeśli więc twój pracodawca zapowiedział że będzie wymagał szczepień od pracowników, pierwsze co możesz zrobić to odmówić podania informacji czy jesteś zaszczepiony.

Na marginesie należy zauważyć, że „dobrowolne” podanie informacji o zaszczepieniu (czyli zgodna na przetwarzanie danych o zdrowiu) nie może być warunkiem dopuszczenia do pracy. Wymuszanie zgody jest bezprawne.

 

Groźba zwolnienia za brak informacji

Jeśli mimo wszystko Pracodawca potraktuje twoją odmowę podania informacji o szczepieniu jako sygnał, że nie jesteś zaszczepiony i zagrozi zwolnieniem w przypadku odmowy zaszczepienia, poproś Pracodawcę o przedstawienie jego żądania na piśmie wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej jego żądania. A zanim takie pismo dostaniesz to od razu powiemy Ci, że takiej podstawy prawnej nie ma.

Niemniej jednak przyda Ci się taki dokument na potrzeby ewentualnego procesu sądowego. Warto się zabezpieczać – dlatego Twoja prośba również powinna przybrać formę pisemną / e-mailową.

 

Rezolucja Rady Europy przeciwko dyskryminacji

Ważnym głosem w dyskusji zarówno z pracodawcą jak i przed Sądem z pewnością może być stanowisko Rady Europy przedstawione w rezolucji nr 2361 (2021) z dnia 27 stycznia 2021, która zakazuje państwom członkowskim wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywania szczepienia do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto nie zostanie zaszczepiony. Pełny tekst rezolucji dostępny pod tym linkiem: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

Co gdy pracodawca rozwiązał umowę o pracę  w związku z nieudostępnieniem informacji?

Jeśli mimo wszystko pracodawca nie zrezygnuje z przymuszania Cię do szczepienia ze względu na to że nie będzie w stanie podać Ci podstawy prawnej i zwolni Cię z pracy za brak szczepienia, to wówczas masz prawo złożyć do Sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Odmowa poddania się szczepieniu nie stanowi przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę bowiem pracownik nie poddając się szczepieniu nie narusza żadnego ze swoich obowiązków pracowniczych. Możesz więc wnosić o przywrócenie Cię do pracy przez Sąd.

Za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Dodatkowo można rozważać żądanie odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu.

***

Więcej informacji na temat przymusu szczepień udziela adwokat Magdalena Walkiewicz.

Szybki kontakt możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.