Czy spłacać raty do Getin Banku?

czy spłacać raty do Getin banku
czy spłacać raty do Getin banku

W artykule odpowiadamy na pytanie, czy spłacać raty do Getin Banku w związku z ogłoszeniem upadłości. To dylemat przed którym staje wielu frankowiczów.

Sytuacja frankowiczów po upadłości Getin Noble Bank

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023). Dla zainteresowanych treść orzeczenia znajduje się pod tym linkiem. Pomimo, że o złej sytuacji GNB mówiło się już od wielu miesięcy, szczególnie po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, to decyzja o upadłości była swego rodzaju zaskoczeniem. Jest to jedna z największych upadłości w kraju, a na pewno taka z największą liczbą potencjalnych wierzycieli.

Po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcom otworzył się termin na zgłaszanie wierzytelności w stosunku do banku. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o tym, że na wysłanie zgłoszenia jest 30 dni, co nie jest do końca prawdą. W tym artykule wyjaśniamy, Czy można jeszcze zgłosić wierzytelność w Getin Banku?

Niezależnie jednak od powyższego syndyk w komunikatach prasowych twierdzi, że dla kredytobiorców niewiele się zmieniło i zachęca on do dalszego spłacania rat na rzecz upadłego banku. Niewątpliwie ta porada jest korzystna dla finansów masy upadłości – dzięki temu syndyk ma za co prowadzić bieżącą działalność upadłego banku. Pytanie tylko, czy takie rozwiązanie ma dla kredytobiorców sens?

Czy spłacać raty do Getin Banku? Co z ratami Getin Bank?

W związku z powyższym należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dalsza spłata kredytu do upadłego Getin Noble Banku znajduje jakiekolwiek uzasadnienie? Z naszego doświadczenia wynika, że GNB udzielał wysokich kredytów, a obecnie stosowany kurs powoduje, że raty bywają istotnym obciążeniem budżetu domowego.

Zazwyczaj, w przypadku innych baków, nie rekomendujemy klientów samodzielnego zaprzestywania płatności rat. W naszej ocenie taka decyzja powodować może więcej złego niż dobrego. W szczególności może bowiem doprowadzić do wszczęcia przez bank czynności windykacyjnych. Pojawią się telefony od działu windykacji, wiadomości SMS z przypomnieniami o opóźnieniu w zapłatą rat, wizyty windykacji terenowej, czy pisemne wezwania do zapłaty, a w końcu nawet wypowiedzenie umowy. Biorąc pod uwagę, że kredytowana nieruchomość często stanowi miejsce zamieszkania kredytobiorców, a jednocześnie jest zabezpieczeniem hipotecznym spłaty kredyt, to samodzielna decyzja o zaprzestaniu spłat generuje dużą ilość stresu. Jest niepotrzebna, jeżeli po drugiej stronie mamy podmioty wypłacalny. W przypadku nieważności umowy i tak te środki uda się w końcu odzyskać.

Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku podmiotu niewypłacalnego. Jak mówi znane przysłowie: „z pustego i Salomon nie naleje”. Dalsze płatności powiększać będą tylko roszczenie kredytobiorców, którego upadły bank i tak nie będzie w stanie zwrócić. Płacąc kolejne raty kredytobiorca musi mieć świadomość, że nigdy tych pieniędzy nie odzyska.

Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytobiorców, którzy nadpłacili już kapitał kredytu. Zgodnie z obecnymi poglądami orzecznictwa frankowego strony umowy kredytowej powinny rozliczyć się wzajemnie z nienależnych świadczeń. Jeżeli istnieje nadpłata, to dalsze płatności kredytobiorcy nic pozytywnego nie przyniosą.

W przypadku kredytobiorców, którzy nie spłacili jeszcze kapitału kredytu, takie dalsze płatności mogą mieć co prawda więcej sensu, ale biorąc pod uwagę stan finansów upadłego banku może się okazać, że nawet w takim przypadku nie ma potrzeby dalszego regulowania rat kredytu. Być może bowiem fundusze banku nie wystarczą na to, aby wszcząć proces mający na celu odzyskanie niedopłaconej części kapitału.

Rozwiązaniem, które jest najbezpieczniejsze byłoby – niezależnie od zgłoszenia swojej wierzytelności do postępowania upadłościowego – pozwanie upadłego banku o ustalenie nieważności umowy. W kolejnym artykule wyjaśniamy, czy warto pozwać Getin Noble Bank?

Konsultacja z prawnikiem w sprawie zaprzestanie płatności rat Getin

Rozsądnym rozwiązaniem przed podjęciem decyzji w sprawie zaprzestania płatności rat do Getin Banku jest konsultacja z prawnikiem. Warto bowiem skorzystać z pomocy specjalisty, który wyjaśni wszelkie możliwe do przewidzenia konsekwencje swojego postępowania.

Kontakt z adwokatem zajmującym się sprawami frankowymi, w tym roszczeniami przeciwko Getin Noble Bank możliwy jest albo telefonicznie (790494135) albo za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.