Wygrana z PKO BP przed Sądem Najwyższym

wygrana z pko bp przed sądem najwyższym
wygrana z pko bp przed sądem najwyższym

Cieszy nas niedawna wygrana z PKO BP przed Sądem Najwyższym w sprawie frankowiczów. Nieważność umowy „własny kąt hipoteczny” została ostatecznie potwierdzona przez SN, który odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku do rozpoznania w sprawie naszych klientów. Kredytobiorcy zostali uwolnieni z toksycznego zobowiązania!

Nieważna umowa kredytowa PKO BP

Cała historia jest nieco dłuższa, gdyż kredytobiorców reprezentowaliśmy od samego początku ich sporu z bankiem. Początkowo Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił złożony przez nas pozew, uważając że umowa jest jednak ważna. Zdaniem Sądu nie zawierała ona żadnych abuzywnych postanowień, które pozwoliłyby ją podważyć. Kredytobiorcy bardzo przeżyli niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie – już wówczas bowiem (tj. w lutym 2020 roku) orzecznictwo zaczynało dostrzegać uchybienia w umowach frankowych. Poczucie niesprawiedliwości było na tyle duże, że początkowo kredytobiorcy chcieli zrezygnować z dalszej walki. Po uzyskaniu uzasadnienia tego wyroku, wspólnie uznaliśmy jednak, że nie warto odpuszczać. Należy walczyć o swoje prawa do końca. Jeżeli rozpoczęło się spór sądowy, to trzeba skorzystać z prawa do apelacji.

Okazało się, że była to bardzo dobra decyzja. Dwa lata później, w dniu 4 kwietnia 2022 roku, Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił niekorzystny wyrok o 180 stopni i prawomocnie przesądził, że umowa kredytowa PKO PB własny kąt hipoteczny jest nieważna. Wyrok ten opisywaliśmy w artykule: wygrana z PKO BP. Sąd w całości podzielił nasze argumenty.

Co jednak dla klientów najważniejsze – bank dobrowolnie zastosował się do wyroku. Klienci nie musieli już spłacać kredytu, a bank zwolnił hipotekę i wypłacił zasądzone koszty zastępstwa adwokackiego.

Argumenty banku w skardze kasacyjnej

Bank wyszedł jednak z podobnego założenia co kredytobiorcy – uznał, że nie złoży broni i przygotował skargę kasacyjną. O tym jak należy przygotować skargę kasacyjną piszemy w artykule: skarga kasacyjna w sprawie frankowej. Jako ciekawostka możemy powiedzieć, że skarga ta była obarczona błędem – bank źle wyliczył wartość przedmiotu zaskarżenia i w związku z tym uiścił zbyt niską opłatę. Później błąd ten został naprawiony.

Skarga kasacyjna liczyła 47 stron, na których bank starał się przekonać Sąd Najwyższy, że warto się tą sprawą zająć, że występuje w niej istotne zagadnienie prawne, które wymagają wykładni Sądu Najwyższego (podano 4 takie zagadnienia). Bank – niejako wbrew jednolitej linii orzeczniczej – argumentował, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie.

Odpowiedź na skargę kasacyjną banku

Po przeanalizowaniu skargi kasacyjnej podjęliśmy z klientami decyzję, że warto napisać odpowiedź na skargę kasacyjną. Dla zainteresowanych, co takie pismo powinno zawierać, przygotowaliśmy osobny artykuł, z którym można zapoznać się klikając w link: odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawie frankowej. Tłumaczymy w nim jakie są wymogi takiego pisma i jak wygląda postępowanie przed Sądem Najwyższym.

Odpowiedź na skargę kasacyjną banku jest skomplikowanym pismem. Należy bowiem nie tylko walczyć z merytorycznymi argumentami, ale jeszcze przeanalizować orzecznictwo, czy problemy prawne, o których pisał bank faktycznie istnieją. Trzeba zatem przeprowadzić wykładnię powołanych przepisów.

Po dokonanej analizie okazało się, że zagadnienia prawne, które bank uznał za istotne znajdują już odpowiedzi w bogatym orzecznictwie. Żaden z przedstawionych problemów nie jest kluczowy, czy nowatorski dla orzecznictwa w sprawach frankowych. Ma to istotne znaczenie, gdyż pozwoliło nam zawnioskować o odmowę przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Wygrana z PKO BP przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy w pełni podzielił nasze stanowisko i odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku do rozpoznania. Komunikat Sądu Najwyższego w tej sprawie można znaleźć tutaj (sprawa prowadzona pod sygnaturą akt: I CSK 5393/22).

W pisemnym uzasadnieniu Sąd Najwyższy wprost wskazał, że „Przedstawione zagadnienia prawne nie mają charakteru nowości. Zostały już rozstrzygnięte w orzecznictwie sądowym”. Co przy tym ważne Sąd Najwyższy podkreślił, że nie można zastąpić nieważnych klauzul średnim kursem NBP, co zostało przesądzone. Powołano w tym zakresie inne postanowienia Sądu Najwyższego oraz wyroki z 13 grudnia 2018 roku (sygnatura akt: V CSK 559/17) i z 27 lutego 2019 roku (sygnatura akt: II CSK 19/18). Jest to bardzo ważny głos w kontekście ostatniego komunikatu Sądu Najwyższego, w którym sędziowie powołani w niewłaściwym trybie, uznają inaczej.

Sąd Najwyższy zaznaczył również, że wyeliminowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego kursem CHF jako kredytu złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR. Brak także podstaw do zastąpienia stawki oprocentowania LIBOR stawką WIBOR.

Adwokat reprezentacja przed Sądem Najwyższym

Cieszymy się sukcesem naszych klientów. Wygrana z PKO BP przed Sądem Najwyższym, to powód do dumy. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji. Jako adwokaci reprezentujemy kredytobiorców w sporach z bankami, także przed Sądem Najwyższym. Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie skargi kasacyjnej lub odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentowanie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Szybki kontakt z adwokatem w sprawie m.in. reprezentacji przed Sądem Najwyższym możliwy jest pod numerem telefonu 790494135 (adwokat Paweł Zawartka) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.