Kredyt CHF przedawnienie

Kredyt CHF przedawnienie
Kredyt CHF przedawnienie

Temat: Kredyt CHF przedawnienie

W rozmowach z Klientami bardzo często pojawia się temat przedawnienia roszczeń. Nic jednak dziwnego. Ma to bowiem bardzo istotne znaczenie dla ustalenia wysokości kwoty, której kredytobiorca może domagać się od banku. Przedawnienie roszczeń oznacza bowiem, że po określonym w przepisach czasie nie można domagać się jego zasądzenia na drodze sądowej.

Obecnie przedawnienie Sąd bada i bierze pod uwagę z urzędu – tzn. bez jakiegokolwiek zarzutu ze strony przeciwnika.

Rozmawiając o przedawnieniu trzeba mieć na uwadze, że dotyczy ono tylko roszczeń majątkowych. Roszczenia niemajątkowe nie podlegają więc przedawnieniu.

 

Unieważnienie umowy kredytowej a przedawnienie

Roszczenie o unieważnienie umowy frankowej – samo w sobie – ma charakter tzw. niemajątkowy. Są przypadki, w których kredytobiorca może domagać się tylko ustalenia przez Sąd, że umowa kredytu w CHF jest nieważna. Musi mieć w tym tzw. interes prawny.

O możliwości unieważnienia kredytu frankowego pisaliśmy w tym artykule. Wyjaśniliśmy tam, czego kredytobiorca może domagać się od banku.

Oznacza to, że roszczenie o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego jako takie nie ulega przedawnieniu.

Pogląd taki jest ugruntowany w orzecznictwie od bardzo dawna (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1976 r., sygn. akt II CR 288/76).

 

Kredyt CHF przedawnienie roszczeń pieniężnych kredytobiorców

Oprócz jednak stwierdzenia nieważności całości umowy frankowej, czy tzw. jej odfrankowienia kredytobiorcom zazwyczaj przysługują także roszczenia pieniężne. Chodzi mianowicie o zwrot świadczeń, które bank nienależnie pobrał od kredytobiorcy. W wielu przypadkach spłata toksycznego kredytu trwa już przecież przez 14 lat.

Niestety w takim przypadku kredytobiorca może domagać się tylko rat (lub ich części w przypadku odfrankowienia), które spłacił w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wytoczenia powództwa. Niestety nie można domagać się zwrotu rat wpłaconych wcześniej.

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia do niedawna wynosił dziesięć lat. Od 2018 roku okres ten został skrócony do 6 lat.

Niestety zatem czas działa na niekorzyść kredytobiorców. Z każdym kolejnym miesiącem potencjalne roszczenie zmniejsza się o ratę wpłaconą 10 lat temu.

Dobra informacja jest natomiast taka, że wpłacona dzisiaj rata ulegnie przedawnieniu dopiero z upływem 31 grudnia 2026 roku.

 

Kredyt frankowy przedawnienie roszczeń pieniężnych banku

Roszczenia banku, jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą mają krótszy termin przedawnienia. Wynosi on 3 lata od dnia wypłaty kredytu.

W przypadku unieważnienia kredytu frankowego, w teorii bank mógłby domagać się od kredytobiorcy zwrotu kapitału, który wypłacił przy podpisaniu umowy. Roszczenie banku uległo jednak przedawnieniu.

Niestety Sądy wymyśliły tzw. teorię salda, by chronić banki. „Teoria” ta nie ma jednak podstaw w prawie.

Sposoby rozliczeń w teorii salda i teorii dwóch kondykcji przedstawione zostały w tym artykule.

***

W związku z dynamicznie rozwijającym się orzecznictwem i pojawiającymi się ciągle nowymi poglądami w sprawie przygotowaliśmy kolejny artykuł na temat przedawnienia roszczeń w sprawach frankowych: https://maszprawo.edu.pl/przedawnienie-roszczen-w-sprawach-frankowych/

***

Adwokaci prowadzący blog www.maszprawo.edu.pl reprezentują swoich Klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W ostatnim czasie uzyskali oni korzystny wyrok dla kredytobiorców, o czym można przeczytać pod tym adresem: https://maszprawo.edu.pl/wygrana-z-millennium/ Bazując na swoim doświadczeniu procesowym przygotowali również inne artykuły w zakresie kredytów CHF, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników:

***

W ramach prowadzonych kancelarii adwokackich w Krakowie adwokat Michał Śmigiel oraz adwokat Paweł Zawartka, współtworzący blog www.maszprawo.edu.pl, reprezentują frankowiczach w sporach z bankami.

Kontakt z prawnikami kancelarii możliwy jest m.in. za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.