Czy można jeszcze zgłosić wierzytelność w Getin Banku?

można jeszcze zgłosić wierzytelność w getin bank
można jeszcze zgłosić wierzytelność w getin bank

W artykule wyjaśniamy, czy można jeszcze zgłosić wierzytelność w Getin Banku w związku z ogłoszoną upadłością, biorąc pod uwagę fakt, że od wydania postanowienia minęło już trochę czasu. Zapraszamy do lektury.

Upadłość Getin Noble Bank

Jak wiedzą wszyscy zainteresowani – 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank. Z komunikatów prasowych wyczytać można było, że otworzył się wówczas trzydziestodniowy termin dla kredytobiorców na zgłaszanie swoich wierzytelności do Syndyka. W tym terminie zgłaszanie wierzytelności było bezpłatne, odbywało się elektronicznie za pośrednictwem przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. Krajowy Rejestr Zadłużonych: https://krz.ms.gov.pl/

Upadłość, to inaczej mówiąc, szczególny rodzaj postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest wobec podmiotów, które stały się niewypłacalne. Na celu ma zabezpieczenie praw wierzycieli. Powinno być prowadzone w ten sposób, aby żaden z wierzycieli nie został pokrzywdzony przez np. późniejsze uzyskanie przeciwko upadłemu wyroku i zbyt późne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, kiedy podmiot nie ma już żadnych środków na spłatę swojego zobowiązania. Idea szczytna, ale jej realizacja w praktyce jest niezmiernie trudna. Za zwyczaj w tego typu postępowaniach udaje się uregulować koszty postępowania (co jest warunkiem koniecznym, aby w ogóle upadłość mogła zostać ogłoszona), zaś wierzyciele otrzymują niewiele, ale za to – w teorii – po równo, zgodnie z kategoriami w hierarchii według której następuje podział (po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności z danej kategorii, możliwym jest zaspokajanie kolejnej grupy).

W przypadku, gdy chodzi o upadłość Getin Noble Bank, sytuacja jest o tyle specyficzna, że jak wskazał sam Syndyk w wywiadzie udzielonym portalowi Businessinsider (https://businessinsider.com.pl/finanse/syndyk-opowiada-jakie-sa-mozliwe-scenariusze-dla-frankowiczow-getin-noble-banku/k10nxv2) po spłacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla kredytobiorców nie zostanie już nic.

Czy warto zgłosić wierzytelność w Getin Banku?

Mimo powyższego warto było zgłosić wierzytelność do masy upadłości, szczególnie że była to czynność bezpłatna. Umowy frankowe Getin Noble Bank obarczone są bowiem zapisami, które determinują ich nieważność. Na dobrą sprawę kredytobiorcy do samego końca trwania umowy nie wiedzą ile mieliby bankowi finalnie spłacić kapitału, gdyż Getin może samodzielnie decydować o wysokości stosowanego kursu CHF. Jest to zwyczajnie nieuczciwe i jako takie niewiążące.

Wraz z takim zgłoszeniem wierzytelności, w celu zabezpieczenia własnych interesów, należało złożyć zarzut potrącenia wzajemnych roszczeń. W przypadku uznania umowy za nieważną obu stronom przysługują roszczenia o zwrot wypłaconych sobie nawzajem środków pieniężnych. Gdyby nie oświadczenie o potrąceniu mogłoby się okazać, że bank miałby roszczenie do kredytobiorców o zwrot wypłaconego im kapitału.

W związku z potrąceniem wzajemne roszczenia umarzają się do wysokości wierzytelności niższej. Oznacza to, że po uznaniu zgłoszonej wierzytelności na liście wierzytelności umieszczona powinna zostać przez Syndyka nadpłata. Chroni to kredytobiorców przed roszczeniami banku o zwrot kapitału.

Czy można jeszcze zgłosić wierzytelność w Getin Banku?

Tak jak wspomnieliśmy – w przestrzeni publicznej pojawia się informacja, że na zgłoszenie wierzytelności frankowicze mieli 30 dni od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości. Termin ten minął 19 sierpnia 2023 roku. W tym terminie do syndyka wpłynęło prawie 26000 zgłoszeń.

Mimo upływ tego terminu można jeszcze zgłosić wierzytelność w Getin Banku. Wiązać się to będzie jednak z obowiązkiem uiszczenia na rzecz syndyka zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 1010,49 zł (informacja na jaki rachunek należy dokonać płatności znajduje się na stronie syndyka: https://kubiczekm.com/getin-wybrane-informacje-o-postepowaniu/ 

W innym artykule odpowiedzieliśmy na pytanie, czy w obecnej sytuacji warto pozwać Getin Noble Bank: https://maszprawo.edu.pl/czy-warto-pozwac-getin-noble-bank/ Zapraszamy do jego lektury, gdyż Krajowy Rejestr Zadłużonych i postępowanie upadłościowe dotyczy tylko roszczeń pieniężnych, które kredytobiorcy mają w stosunku do upadłego banku. Pozostaje natomiast kwestia ustalenia nieważności umowy. Uzyskanie takiego orzeczenia pozwalałoby ze spokojną głową przestać spłacać raty kredytu i wykreślić hipotekę banku.

Pomagamy zgłosić wierzytelność w Getin Banku

W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej pomagamy zgłosić wierzytelność w Getin Banku. Szybki kontakt z adwokatem specjalizującym się w sprawach frankowych możliwy jest pod numerem telefonu 790494135 lub za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.