Jaka opłata od pozwu w sprawie frankowej?

jaka opłata od pozwu w sprawie frankowej
jaka opłata od pozwu w sprawie frankowej

W artykule wyjaśniamy jaka jest należna opłata od pozwu w sprawie frankowej, tak aby mogli Państwo uiścić prawidłową kwotę na rachunek bankowy sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Braki fiskalne stanowią podstawę do zwrotu pozwu.

Uchwałą z dnia 28 stycznia 2022 roku (sygn. akt III CZP 38/22) Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie związane z podstawowym zagadnieniem dotyczącym spraw frankowych, mianowicie: z wysokością opłaty od pozwu w sprawie frankowej.

 

Rozbieżności w praktyce sądów

Pytanie trafiło do Sądu Najwyższego z uwagi na istniejące w praktykach sądów rozbieżności w zakresie pobierania opłaty od pozwu w sprawie frankowej. Część sądów uznawała, że należy uiszczać kwotę w wysokości 1.000,00 zł jeden raz, część zaś – że strona powinna uiszczać wielokrotność tej kwoty, odpowiednio do ilości dochodzonych jednym pozwem roszczeń. O tych rozbieżnościach pisaliśmy już kilka lat temu w artykule na temat kosztów sprawy frankowej, który możesz przeczytać pod tym linkiem.

Rozbieżność ta skutkowała tym, że w jednej ze spraw frankowiczowi (reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika) zwrócono pozew, z uwagi na to że została wniesiona jedna opłata w wysokości 1.000,00 zł, a pozew obejmował dwa roszczenia. W tej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem: czy w przypadku kumulacji roszczeń wynikających z czynności bankowych, przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000,00 zł odnośnie do każdego z nich, od strony będącej konsumentem pobiera się na podstawie art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedną opłatę stałą w kwocie 1.000,00 zł, czy też odpowiednią wielokrotność tej opłaty?

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20.000,00 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000,00 złotych.

 

Jaka opłata od pozwu w sprawie frankowej?

Aby przeciąć spór w tym zakresie Sąd Najwyższy, w składzie trzyosobowym podjął następującą uchwałę:

Od powoda będącego konsumentem, dochodzącego w jednym pozwie kilku roszczeń wynikających z czynności bankowych, pobiera się na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) jedną opłatę stałą, jeżeli wartość przedmiotu sporu dla tych roszczeń, ustalona na podstawie art. 21 k.p.c., przewyższa kwotę 20 000 zł (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2022 roku, III CZP 38/22, LEX nr 3291880)

Oznacza to, że opłata od pozwu w sprawie frankowej jest jedna i wynosi 1000 zł.

Uchwała o takiej treści stanowi kolejny przejaw prokonsumenckiej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Opłata od pozwu nie powinna bowiem utrudniać konsumentowi, a więc stronie co do zasady słabszej w porównaniu do banku, dochodzenie roszczeń związanych z umową o kredyt frankowy.

 

KREDYTY FRANKOWE KANCELARIA – ZAKRES USŁUG

Pomagamy na każdym etapie sporu z bankiem w sprawie frankowej:

 • porady prawne w sprawach kredytów „frankowych”
 • wezwanie banku do zapłaty
 • przygotowanie pozwu przeciwko bankowi
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji
 • skarga kasacyjna w sprawie frankowej

Kancelaria frankowa z siedzibą w Krakowie świadczy usługi dla Klientów w całej Polsce: Wałbrzych, Pruszków, Piaseczno, Warszawa, Piotrków Trybunalski, Dębica, Lublin, Gdynia, Jaworzno.

Adwokat frankowicze. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu kredytów frankowych. Pomoc prawną w sporze z bankami świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

SZYBKI KONTAKT MOŻLIWY JEST PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

  Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

  Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.