Unieważnienie kredytu frankowego

unieważnienie kredytu frankowego
unieważnienie kredytu frankowego

Temat: unieważnienie kredytu frankowego

Ostatnio przygotowaliśmy artykuł, w którym opisaliśmy odfrankowienie kredytu. Od klientów dostajemy również pytania, co oznacza unieważnienie kredytu frankowego. Niewątpliwie jest to pożądany skutek procesu przeciwko bankowi. Pozytywne rozstrzygnięcie Sądu może przynieść wymierne korzyści finansowe dla kredytobiorcy.

 

Co oznacza unieważnienie kredytu frankowego

W procesie przeciwko bankowi kredytobiorca może domagać się ustalenia przez Sąd, że wiążąca go umowa z bankiem jest nieważna.

Stwierdzenie nieważności powoduje, że umowa kredytowa przestaje istnieć. Powstaje sytuacja, jak gdyby umowy kredytowej w ogóle nie było. Umowa jest bowiem nieważna od dnia jej podpisana. Innymi słowy – mówiąc kolokwialnie – na skutek orzeczenia Sądu powstaje sytuacja, jakby umowy kredytowej nigdy nie było.

Takie stwierdzenie jak powyżej wydaje się zaskakujące. Bo skoro umowy nie ma i nigdy nie było, to jak należy traktować wypłaconą kwotę kredytu, a także spłacane na jej podstawie raty? O tym w dalszej części artykułu.

 

Jakie są korzyści stwierdzenia nieważności umowy kredytu CHF?

Unieważnienie kredytu frankowego niesie dla kredytobiorcy wiele korzyści. Część z nich wynika jednak od poglądów Sądu, który będzie rozpatrywał sprawę.

Najważniejszym i najdalej idącym skutkiem unieważnienia umowy jest to, że z dniem uprawomocnienia się wyroku umowa przestaje obowiązywać. Kredytobiorca nie będzie musiał zatem spłacać rat. Bank nie będzie mógł pobierać środków pieniężnych z rachunku bankowego kredytobiorcy.

Brak spłaty nie będzie wiązał się z jakimkolwiek negatywnymi konsekwencjami dla kredytobiorcy.

Co więcej wyrok ustalający nieważność umowy będzie stanowił podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Ponadto – w zależności od oceny Sądu – kredytobiorca może uzyskać zwrot wszystkich rat, które dotychczas spłacił do banku, a które nie uległy przedawnieniu (czyli za ostatnie 10 lat). Może się jednak okazać, że Sąd uzna roszczenie o zapłatę za zbyt daleko idące (takie rozstrzygnięcie jest jednak błędne – nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach).

Ostatnio uzyskaliśmy dla naszych klientów unieważnienie umowy w sprawie przeciwko bankowi Millennium. Piszemy o tym w odrębnym artykule. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej należności.

***

Adwokaci prowadzący blog www.maszprawo.edu.pl reprezentują swoich Klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Bazując na swoim doświadczeniu procesowym przygotowali również inne artykuły w zakresie kredytów CHF, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników:

***

W ramach prowadzonych kancelarii adwokackich w Krakowie adwokat Michał Śmigiel oraz adwokat Paweł Zawartka, współtworzący blog www.maszprawo.edu.pl, reprezentują frankowiczach w sporach z bankami.

Kontakt z prawnikami kancelarii zajmującymi się sporami z bankami możliwy jest m.in. za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel, Adwokat Paweł Zawartka oraz Adwokat Magdalena Walkiewicz (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.