AKTUALNOŚCI


Czy pracodawca może zmusić do szczepienia

Czy pracodawca może zmusić do szczepienia

W artykule wyjaśniamy, czy pracownik może zostać zwolniony z pracy za brak szczepienia. W ostatnim czasie coraz częściej docierają do nas prośby o pomoc od osób, które są zmuszane przez pracodawców do zaszczepienia się przeciwko…uchwała pełnego składu izby cywilnej Sądu Najwyższego

Czego ma dotyczyć uchwała pełnego składu izby cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów?

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do Sądu Najwyższego łącznie 6 pytań w zakresie tego, co zrobić z pozostałą częścią umowy o kredyt denominowany lub indeksowany, w przypadku gdy postanowienie odnoszące się do sposobu określenia kursu waluty obcej uznane zostanie za klauzulę abuzywną a także jak powinno dokonywać się rozliczenia stron, w przypadku uznania całej umowy za nieważną.


wygrana z Vienna Life

Wygrana z Vienna Life

Prawnicy specjalizujący się w sprawach bankowych pomogli Klientom uzyskać korzystny wyrok w sprawie polisolokat. Klienci odzyskali bezprawnie zatrzymane środki tytułem tzw. opłat likwidacyjnych.